palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Leonardo mobilitás pályázat

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo mobilitás.  A mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus többek között lehetővé teszi a szakképzés különböző szereplői, így az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.

 

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Beadási határidő: 2012. február 3.

Támogatható tevékenységek:

A külföldi szakmai gyakorlat olyan gyakorlattal és/vagy képzéssel töltött időszak, amelyet a résztvevő (a kedvezményezett) egy külföldi fogadó intézményben (vállalat és/vagy szakképző intézmény) tölt. Ezalatt az időszak alatt a kedvezményezettnek alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására – mindez jelentősen növeli munkaerő-piaci esélyeit.

A tanulmányutak képzőintézmények és vállalatok közötti mobilitási tevékenységek, melyek a szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat más országokban, eltérő szervezeti körülmények között hasznosíthassák, illetve azokat tovább gyarapíthassák. A tanulmányutak célja továbbá az oktatási és gazdasági szféra közötti tapasztalatcsere, a technológiai és tudományos újítások átvitele. A program fontos eleme, hogy a külföldi út a kedvezményezettek számára szakmai továbbképzést jelent.

Pályázásra jogosultak köre:  Pályázó (küldő) intézmény lehet a szakképzésben érintett valamennyi intézmény:

 • a szakképzés területén oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények és szervezetek (pl.: szakközépiskolák, szakiskolák, stb.);
 • a szövetségek és a szakképzésben érintettek képviselői, beleértve a szakképzésben részt vevők, szülők és tanárok szövetségeit is;
 • vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és egyéb szakmai szervezeteket is; az egész életen át tartó tanulás bármely vonatkozásához kapcsolódó orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek;
 • a szakoktatás és -képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rend- szerekért és politikákért felelős, helyi, regionális és nemzeti szintű szervezetek;
 • az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkozó kutatóközpontok és szervezetek;
 • felsőoktatási intézmények – korlátozottan, kizárólag a munkavállalók, munkanélküliek célcsoportjában nyújthatnak be pályázatot, a már végzett (hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező) volt hallgatóik részére;
 • nonprofit szervezetek

Pályázati feltételek:

A külföldi gyakorlatoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

 • a pályázó intézménynek minimálisan egy külföldi partnere legyen a programban részt vevő országok köréből.
 • a projektek maximális időtartama 2 év, amely magában foglalja a külföldi gyakorlat/csere előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését, terjesztését.
 • a résztvevők képzéséhez (illetve átképzéséhez) és/vagy szakterületéhez szorosan kapcsolódó vagy azt kiegészítő gyakorlat vagy szakmai képzés biztosítása.
 • a fogadóintézménynél megszerzett készségek, tudás elismerése pl.: oklevél vagy a szakképesítés adott szintű megszerzését tanúsító okirat vagy Europass mobilitási igazolvány révén.
 • a részt vevő fogadóintézményen belüli oktatói, mentori felügyeletének biztosítása és a küldő szervezet folyamatos tájékoztatása.

A támogatás mértéke: A Leonardo támogatás kiegészítő támogatás. A pályázati útmutató ugyan nem határoz meg kötelező önrészt a pályázók számára, a projekt megvalósításához azonban az esetek jelentős részében további források bevonása szükséges.

Támogatás az alábbi költségtételekre igényelhető:

 • programszervezés és monitoring
 • mobilitás (utazás, megélhetés, biztosítás)
 • felkészítés

A megítélhető támogatás felső határa célcsoportonként eltérő összegű, és függ a résztvevők számától, a kinntartózkodás helyétől és időtartamától. (Részletes szabályok a pályázati kalauzban.)

A pályázás menete: A mobilitási pályázatok benyújtása a programot koordináló Tempus Közalapítványhoz történik, a pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, a nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést, és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi.

A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Leonardo/Pályázati formák/Leonardo Előkészítő látogatások

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu