palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Levelet küld a NAV az elektronikus tárhelyre az online számlaadat-szolgáltatás szabályairól

A napokban a NAV tájékoztatást küld a július 1-jétől hatályos változásokról az áfaalanyok részére az online számlaadat-szolgáltatással kapcsolatosan.  A levelek az elektronikus tárhelyre érkeznek, a cél az ügyfelek zökkenőmentes felkészülése, és az új szabályokhoz való alkalmazkodás segítése. Már letölthető a mobilapp is, amellyel a számla kiállítás mellett az adatszolgáltatás is egyszerűen teljesíthető.

A levélben fontos információk olvashatóak a július 1-jétől életbe lépő számlázással kapcsolatos változásokról az online adatszolgáltatás tekintetében, és tartalmazza a számlázó programot használók tudnivalóit, valamint a kézi számlát kibocsátók számlaadat szolgáltatását érintő alapvető változásokat: az alanyi mentes adóalanyokat, a kisadózókat (KATA) érintő lényeges tudnivalókat, és az úgynevezett „tárgyi”adómentes ügyletek kezelésére vonatkozó szabályokat.

Kötelezővé válik az online számlaadat szolgáltatás 2020. július 1-jétől, a számla áfatartalmától függetlenül, ha azt egy adóalany, egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére belföldön teljesített ügyletről bocsájtja ki az áfatörvény szabályai szerint.

2018 júliusában bevezette a NAV az online számlaadat szolgáltatást, amely nem a számlázási folyamatra vonatkozott, hanem számlakibocsátói oldalon a számlaadatok megküldésére a NAV felé.

Változások 2020. július 1-től

A 2020. június 30. után kiállított/kibocsátott számlákról adatot kell szolgáltatni, amit egy adóalany

  • másik belföldi adóalanynak,
  • belföldön teljesített ügyletről bocsájt ki, áfatartalomtól függetlenül. A kötelezettség az alanyi mentes adóalanyokra is vonatkozik.

Nem kell adatot szolgáltatni: adómentes, tárgyi adómentes bizonylatról, amelyet az Áfa tv. szabályoz (például az adómentes ingatlan bérbeadásról kibocsátott bizonylatokról sem).

2020. július 1-jétől a kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódó értékhatár megszűnésével egyrészt kibővült az adatszolgáltatásra kötelezettek köre,m ásrészt sok olyan adózónak kell adatot szolgáltatni, amelyeknél a méretükből adódóan nem jellemző az informatikai támogatottsága, sem az üzleti folyamatoknak sem a számlázásnak.

Adatszolgáltatás menete

Előzetesen regisztrálni kell a NAV Online számlarendszer felületén- ügyfélkapus hozzáféréssel. Amennyiben már megtörtént a regisztráció, nincs további teendő. A regisztrációt az adott cég nevében a NAV előtt törvényes képviselőként, vagy állandó meghatalmazottként eljárók esetében kell megtenni.

Kézi számlaként kiállítható nyomtatványok használata továbbra sem szűnik meg, a számlaadat szolgáltatási kötelezettség független a számla kiállításának módjától. Az adatszolgáltatást a számlázó programoknak kell automatikusan teljesíteni- a kézi számlák adatait manuálisan kell rögzíteni a NAV Online Számla rendszerének felületén.

Fő szabály kézi számlák esetében

  • A kézi számlák esetében a kibocsátástól számított 4 naptári napon belül kell adatot szolgáltatni.
  • 500 ezer forintot elérő/meghaladó áthárított adót tartalmazó kézi bizonylatokról a számla kibocsátását követő naptári nap végéig kell adatot szolgáltatni.

Fontos változások a számlázásban

A számlán fel kell tüntetni az áthárított adó összegétől függetlenül a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldi adóalany adószámának első 8 számjegyét.

Miért előnyös a NAV Online Számlázó programjának használata?

Automatikusan teljesíti az adatszolgáltatást, így a felhasználót a számla kiállítását követően nem terheli plusz adminisztráció. Ezért azoknak, akik eddig kézi számlát használtak, célszerű áttérniük az ingyenes program használatára-amely az Online számlarendszerben történő regisztráció után- közvetlenül érhető el a rendszerből.

 Letölthető a NAV mobilapplikációja

Az applikáció az Online Számlázó program mobil változata iOS és Android operációs rendszerekre, amely automatikusan teljesíti a kiállított számlákhoz kapcsolódó kötelező online számlaadat-szolgáltatást.

Az appon keresztül nemcsak számla, előlegszámla állítható ki, de lehetőséget biztosít a kiállított számla módosítására, és érvénytelenítésére is.

További előnyei

  • Papíralapú és elektronikus számla kiállítására alkalmas, amely a készülék által ismert és támogatott csatornákon keresztül azonnal továbbítható (Airdrop ,MMS , e-mail,Viber, Facebook Messenger stb.)
  • Az adatokról elektronikus névjegyet generál.

Tájékoztatást és további segítség a 1819-es telefonszámon kérhető, valamint a www.nav.gov.hu oldalon, az alábbi linken elérhető felületen a https://nav.gov.hu/e-ugyfsz/e-ugyfsz.html és bővebb információ található.

Szeptember végéig nem szab ki a NAV mulasztási bírságot az online számlaadat-szolgáltatás nem, illetve nem megfelelően teljesítő adóalanyok körében. A szankciómentes időszak 2020.07.01. és 2020.09.30. között meghatározott feltételek fennállásakor érvényesek.

(Forrás: Növekedés.hu, Nav.gov.hu)