palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2014

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális  élet  legtehetségesebb  fiatal  szakembereinek  külföldi  rész-továbbképzését,  külföldi kutatóhelyeken,  alkotóműhelyekben  kutatói,  illetve  művészeti  munkában  való  részvételét  teszi lehetővé.

A pályázásra jogosultak: A  jogszabály  alapján  pályázhat  minden,  40  évesnél  nem  idősebb  (1974.  március  1.  után született),  felsőoktatási  intézményben  egyetemi  (mesterfokú  vagy  annak  megfelelő)  diplomát szerzett  magyar  állampolgár,  aki  eddigi  szakmai  tevékenységével  –  lehetőleg  a  PhD  vagy  DLA fokozat  megszerzésével,  rangos  publikációkkal,  egyéb  alkotásaival  és  eredményeivel  –  már bizonyította kiemelkedő képességét.

Tudományterület, kategória: 

Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.
Az elbírálás két kategóriában történik:
  • predoktori  kategória,  amelyben  előnyt  élveznek  a  posztgraduális  képzésben  résztvevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók;
  • posztdoktori  kategória  (PhD-t  szerzett  fiatal  kutatók  vagy  DLA  fokozatot  szerzett művészek számára).

Időpont, időtartam

  • Az  ösztöndíj  időtartama  3-8  hónap,  amely  indokolt  esetben  –  az  állami  költségvetés függvényében,  egy alkalommal,  legfeljebb  6  hónappal  –  meghosszabbítható.  Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható.
  • Az ösztöndíjas utak 2014 áprilisától tervezhetőek.

A támogatás mértéke: 

A  Balassi  Intézet,  MÖB  Iroda  az  ösztöndíjas  külföldi  megélhetéséhez,  szállásához,  munkájának dologi  kiadásaihoz  ad  anyagi  támogatást, és  az  ösztöndíjas  egyszeri  oda-vissza  útiköltségét  is biztosítja  útiköltség-átalány  formájában.  A dologi  költség  alapesetben  szakkönyvek  vásárlását, a  különböző  munkaeszközök  használatának  díját,  a konferenciákon  való  részvétel  költségeit fedezi.
Amennyiben  a  pályázó  munkájából,  kutatásaiból  eredő  speciális  költségekre  szeretne támogatást  kérni,  ezeket  a kiadásokat  a  költségtervben  részletesen  fel  kell  tüntetnie,  csakúgy, mint  az  esetleges  vízum-  és  biztosítási költségeket. Nem  kérhető  támogatás  beruházás  jellegű költségekre  (pl.  számítógép,  lap  top,  kamera  stb. vásárlására),  illetve  olyan  tevékenységre, melyet  maga  a  dologi  költség  fedez.  Az  erre  a  célra  kért támogatás maximális  összege:  100 EUR/hó.  Az  igény  jogosságáról  a  MÖB  a  pályázat  elbírálásával  egyidejűleg  dönt. Az  e döntés alapján  megítélt  összeggel  a  pályázónak  hazaérkezése  után  tételesen  el  kell  számolnia.  Az ösztöndíjas tanulmányút munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi.
Letölthető dokumentum

Beadási határidő: 2013. november 5.

További információ:

Urbán Balázs pályázati koordinátor
telefon: 06-1- 384-9010 munkanapokon 10:00-14:00 között
e-mail: balazs.urban@bbi.hu