palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar-Horvát IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívása

hucr_logo Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a horvát Területfejlesztési, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium pályázatot hirdet a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében. A program nyitó rendezvényére, és az azt követő konferenciára a április 1-jén került sor Horvátországban.

Az IPA előcsatlakozási támogatási eszközben előirányzott intézkedések elsődleges célja a kedvezményezett országok számára az Európai Unió előírásaihoz, politikáihoz és a közösségi vívmányokhoz („acquis communautaire”) történő igazodás, főként a tagjelöltek esetében. A határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében a két ország határ menti megyéi működnek együtt azért, hogy a határ menti övezetek felzárkózását, integrációját elősegítsék.

Az együttműködésben magyar részről Zala, Somogy és Baranya megye vesz részt, horvát részről pedig a következő megyék: Međjimurska, Koprivničko Križevačka, Virovitičko Podravska és Osječko-Baranjska. A felsorolt határ menti horvát megyék mellett még négy megye, nevezetesen: Varaždinska, Bjelovarsko-Bilogorska, Požesko-Slavonska és Vukovarsko-Srijemska került bevonásra a programba. Mivel ezek a területi egységek közvetlenül nem határosak Magyarországgal, ún. csatlakozó területként legfeljebb 20%-ban részesedhetnek a teljes programkeretből.

A pályázati dokumentáció letölthető innen: application-package; magyarorszag-horvatorszag_program

A pályázat hivatalos honlapja: www.hu-hr-ipa.com

A program stratégiája az alábbi prioritásokból, beavatkozásokból és támogatható tevékenység-körökből (un. komponensekből) áll. A pályázati kiírások e struktúra mentén a  rogramdokumentumban megfogalmazottak figyelembevételével kerültek meghirdetésre.

1. prioritás: Fenntartható környezet és turizmus

1.1. Fenntartható és vonzó környezet

Tervezett tevékenységek:

1.1.1.Tájkép-fejlesztés a Mura-Dráva-Duna területen (illetve ennek természeti és vidéki környezetében) egy fenntarthatóbb és természetileg értékesebb környezet, valamint az öko-turizmus számára vonzóbb helyszínek kialakítása céljából

1.1.2.Környezeti tervezési tevékenységek és kisléptékű közösségi akciók a természeti területek környezeti minőségének javítása érdekében; élőhely-rekonstrukció

1.2. Fenntartható turizmus a Mura-Dráva-Duna folyóterületen

Tervezett tevékenységek:

1.2.1   Regionális turisztikai termékterv kidolgozása

1.2.2   Az aktív- és öko-turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés: látogatóközpontok, erdei iskolák, vízi sport infrastruktúra, kerékpárutak, gyalogló-túraösvények, kölcsönzők

1.2.3   A kulturális örökség tematikus útvonalainak fejlesztése

1.2.4   A folyóterület egységes turisztikai termékként történő népszerűsítése

1.2.5   Magánbefektetések ösztönzése

2. prioritás: Együttműködő gazdaság és közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés

2.1. Együttműködő gazdaság

Tervezett tevékenységek:

2.1.1   Határon átnyúló üzleti partnerkeresés

2.1.2   A határon átnyúló munkaerő-áramlás elősegítése

2.1.3   Közös kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I)

2.1.4   Közös helyi tervezés, stratégiák, programok

2.2. Közösségek közötti humánerőforrás-fejlesztés

Tervezett tevékenységek:

2.2.1   Határon átnyúló oktatási, képzési és csereprojektek

2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) kapcsolatok

2.2.3. A kétnyelvűséghez kapcsolódó tevékenységek

3. prioritás: Technikai Segítségnyújtás

A Technikai Segítségnyújtás a Program eredményes tervezésének, megvalósításának, nyomon követésének és ellenőrzésének egyik alapvető eszköze, célja a Program hatékony, eredményes és átlátható irányításának, valamint problémamentes működésének biztosítása.

A Program finanszírozását 85%-ban közösségi hozzájárulás biztosítja, a fennmaradó forrást a nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg kormányzati társfinanszírozás) jelenti. A Program keretében az első három évre (2007-2009) 19 307 299 euró uniós (IPA) forrás áll rendelkezésre.

A Program lebonyolítása egységes szerkezetben történik, függetlenül az államhatárok által meghatározott területi megosztástól, közös projekteken keresztül és közös döntéshozás alkalmazásával.

A támogatások – nyílt pályázati rendszer keretében – a két ország jogosult területének non-profit szervezetei számára elérhetőek.

A potenciális pályázók körét többek között a magyar-horvát határszakasz két oldalán található helyi- és megyei önkormányzatok, az állami- és önkormányzati intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások, fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, egyetemek, kamarák, turisztikai szervezetek, munkaügyi központok alkotják.

(Forrás: NFU, VÁTI, HU-HR IPA)