palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Food 4U – Pályázat videó spot-ok készítésére 16 európai ország középiskolai tanárjai és diákjai számára

logo-Food4UA FOOD 4U elnevezésű, az egészséges és helyes táplálkozás fontosságát kiemelő, 16 európai ország középiskolai tanárjai és diákjai részére meghirdetett és az Olasz Agrár-és Erdőpolitikai Minisztérium által támogatott kampány 5. kiadásának keretében kiírtunk egy, a 2008 – 2009-os tanév során érvényes pályázatot egy videó-spot elkészítésére. A spot célja: felhívni a fiatalok figyelmét az általuk fogyasztott élelmiszerek tudatos megválasztásának fontosságára. A 2009-os pályázatot a következő 16 európai ország középiskolai tanárjai és diákjai (14-19 éves korig) számára hirdetjük meg: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Görögország, Olaszország, Luxemburg, Norvégia, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Magyarország.

A spot

A FOOD 4U pályázat egy televíziós használatú videó-spot kifejlesztését és elkészítését tűzi ki célul, amely az alább felsorolt témák egyikével foglalkozik:

1)       figyelemfelhívás az ételek tudatos megválasztásának szükségességére és a fiatalok helytelen táplálkozásából fakadó lehetséges rizikófaktorokra és negatív következményekre;

2)       a fiatalok táplálkozási szokásaival kapcsolatos információk cseréje hasonló korú fiatalok között;

3)       az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás fontossága;

4)       egy helyes és változatos táplálkozás;

5)       a zöldség- és gyümölcsfélék vagy más, egy egészséges és kiegyensúlyozott diéta alapjául szolgáló termékek fontosságának hangsúlyozása.

A Target üzenete: A pályázaton résztvevők videó spot feladata az, hogy kihangsúlyozzák a fiatal európaiak szerepét és nézőpontját egy, vagy több fent említett témával kapcsolatban. Az üzenet tartalma: a fiatalok számára fontos a táplálkozásmód tudatos megválasztása. A spot-ok használhatják bármely, a munkában résztvevő csoport nyelvét, vagy az angol nyelvet is.

Minden spot-ot angol nyelven kell megjelentetni vagy az eredeti nyelven beszélő filmet lehet angol aláiratokkal is ellátni, és tartalmazniuk kell:

–         egy tömör bemutatkozási anyagot;

–         egy storyboard-ot (képek és szövegek jegyzéke és a felhasznált zenék forrásainak megjelölése, promóciós üzenet);

–         a munka „backstage”-ét

Minden, a pályázaton résztvevő spot-ot ki kell egészíteni (különben nem vehetnek részt a pályázat kiválogatási részében) egy videofelvétellel, amely a produkció backstage fázisát rögzíti.

A backstage: A legfeljebb 3 perces időtartamú backstage feladata az, hogy illusztrálja a tanár-és diákcsoport motivációit, választásait és a különböző technikákat ill. munkafázisokat, valamint a csoport közvetlen együttműködését a spot kitalálásában és létrehozásában. De, mint rendszerint szokásos, a backstage tanúskodhat a munka létrehozása közben kialakult hangulatról, vagy a főszereplők tényleges vagy hiányzó képességeiről is. A backstage képeit a spot szerves és kiegészítő részeiként fogjuk kezelni, vagyis a kiválogatás fázisában a nemzetközi zsűri által kibocsátott értékelés tárgyát fogják képezni. Győzelem esetén a „backstage”-felvételek gazdagítani fogják a döntőbe jutott munkákat, amelyek a kampány végső rendezvénye során vetítésre fognak kerülni.

A pályázat rendezői jogot tartanak fenn a „backstage”-felvételek montírozásába való beavatkozásra, a felvételeknek a Videófesztivál során való levetítése, vagy esetleges más használat céljára.

Videoformátumok:

Az engedélyezett videóformátumok a következők: MiniDV – DVCam – Beta Cam.

Ezenfelül mellékelni kell 2 db. Master másolatot, ami a videó-spotot tartalmazza a hozzátartozó backstageval, DVD formátumban.

Mellékelni kell, kiegészítő anyagként, amely nem helyettesítheti a videófelvételt, digitális másolatának elküldését ( CD/DVD) a videó-spot internetes változatának, a következő formàtumban: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Player.

A videofelvételek időtartama

–         Spot: min. 30, max. 45 másodperc (az esetleges cím kivételével).

–         Backstage: max. 3 perc.

A pályázat határideje: 2009. május 29

Ezen dátumon belül a munkáknak be kell érkeznie, postai ajánlott küldemény, szállítószolgálat vagy személyes benyújtás útján.

A megbízott társaság címét, ahová a pályázati munkákat kell beküldeni:

UNION CONTACT S.r.l.

Via Messina, 15 – 00198 Roma – Italia

Munkacsoportok

A munkákat benyújthatja:

–         egy diákcsoport, amelynek minden tagja ugyanabba az osztályba jár ( maximum 10 diák);

–         egy, ugyanazon iskolába tartozó különböző osztályok tagjaiból álló diákcsoport (maximum 10 diák).

A pályázat megnyerése esetén csak az a max. 10 diákból álló csoport (osztály v. különböző osztályok tagjai) kap meghívást az Olaszországban tartandó végső rendezvényen való részvételre, amelynek tagjai közvetlenül részt vettek a videóspot létrehozásában, amint azt a munkával együtt elküldött dokumentáció is tanúsítani fogja. A csoportot max. 2 tanár irányíthatja és kísérheti.

Melléklendő dokumentumok: A pályázati munkákat a következő anyagokkal kell kiegészíteni:

  • FOOD 4U 2009 nevű űrlap, mely letölthető a www.food-4u.it, weboldalról, teljesen ki kell tölteni és a következő információkat kell, hogy tartalmazza:

–         az iskola megnevezése, teljes címe, telefon-fax-és e-mail száma;

–         a videofelvételt elkészítô diákok névjegyzéke, a születési dátum és az osztály megjelölésével;

–         a munkát irányító tanárok teljes neve, az általuk tanított tárgy megjelölésével;

–         az iskola igazgatójának teljes neve

  • engedélyt a videó spot-ok anyagának terjesztésére ( televíziós és internetes úton); az engedélyt a koordináló tanárok egyike vagy az iskola igazgató aláírásával kell ellátni
  • a 196/03. sz. törvényerejű rendelet (Privacy)13. cikkének értelmében kibocsátott ismertető – megtalálható a www.food-4u.it site-on egy példánya, melyet az iskola igazgatója köteles kitölteni és aláírásával ellátni;
  • Egy rövid csoportot bemutató jellemzés és egy storyboard (képek és szövegek jegyzéke és a felhasznált zenék forrásainak megjelölése).

Nyertesek: Egy nemzetközi, külön erre az alkalomra összeült, a Részlegvezető által megnevezett versenybíróság, melyet újságírók, kommunikációs szakértők, a táplálkozás szakértői, intézmények képviselői, hirdetési szakemberek, tan-és kutatóintézetek és -szervezetek képviselői fogják képezni, választani fog 2 spot-ot minden, a kampányban részt vevő 16 ország képviseletében.

A kiválasztott videófelvételeket készítő munkacsoportban részt vevő diákok és tanárok (egy csoportban max. 10 diák és 2 tanár) a győzelem díjaként meghívást kapnak egy olaszországi útra, melyre 2009. szeptember vagy október havában kerül majd sor. A 2009 évi Food4u Videófesztiválon tehát összesen 32 spot vehet részt. A rendezők mindenesetre fenntartják a jogot arra, hogy kiemelkedő minőségű pályázati munkák beérkezése esetén, változatlanul hagyva a 32 csoportot (minden csoportot 10 diák és 2 tanár alkot), megnövelje az azokból az országokból érkező győztes csoportok számát, amelyek különösen kitűnő és nagy meggyőző erővel rendelkező munkákat nyújtottak be, valamint ezzel megfelelően csökkentse a győztes csoportok számát azon országok esetében, akik alacsonyabb minőségű munkákat produkáltak.

A rendezők fenntartják a jogot arra is, hogy a győztes csoportok összlétszámát felemeljék. A versenydíjként nyert olaszországi úton résztvevő diákok létszámával kapcsolatos esetleges kivételeket a rendezőkkel előre egyeztetni és engedélyeztetni kell.

A győztesek értesítése: 2009. június 30

A győztes diákcsoportokat fax és/vagy e-mail útján értesítjük a pályázat sikeres kimeneteléről. A győztesek teljes névsora olvasható lesz a www. politicheagrivole.gov.it és a www.food-4u.it weblapon. A szervezet fel fogja venni a kapcsolatot a nyertes iskolás csoportokkal. Ezt követően közölni fogjuk az összes, az olaszországi rendezvényen való részvétellel kapcsolatos szükséges információt. Ajánlatos, hogy a résztvevők közöljék a pályázat rendezőivel az iskolaigazgató és/vagy a koordináló tanárok telefonszámát, az iskola nyári szünetben való bezárása idejére. Esetleges változásokat a www.politicheagricole.gov.it és www.food-4u.it site-on közöljük.

Utazási költségek: A pályázat rendezői vállalják a rendezvény színhelyének elérésére szükséges utazás költségeit (repülő-v. vonatjegyek a kérdéses országból Olaszországba ill. vissza). Minden olaszországi út költségét a rendezők fedezik. Nem téríthetők meg azonban azok a költségek, amelyek a csoportoknak lakhelyükről a pályaudvar ill. repülőtér, ahol megkezdődik ill végződik az olaszországi út.

Versenydíj-rendezvény: A döntőbe jutott videó spot-okat alkotó csoportokba tartozó diákok és tanárok részt fognak venni, a rendezők költségén, a FOOD 4U VIDEOFESZTIVÁL 5. kiadásán. A rendezvényre Olaszországban kerül sor, Rómában, és Cilentó-ban, egy mezőgazdaságáról híres helyiségben, 2008 szeptember és október között, az alábbi feltételek mellett:

  • legalább 4 napra és 5 éjszakára szóló ingyenes tartózkodás, teljes panzióval, üdülőhelyiségben és/vagy szállodában;
  • a helyhez kötődő programok (kirándulások, vezetések), melyek a rendezvényt vendégül látó megye (Regione) történelmi, művészeti, kulturális és gasztronómiai kincseivel ismertetik meg a vendégeket;
  • a táplálkozás témájával és a létrehozott videofelvételekkel kapcsolatos konferenciák és beszélgetések;
  • európai FOOD 4U VIDEOFESZTIVÁL, amelynek keretében első alkalommal kerül sor a győztes videó spot-ok és a hozzájuk kapcsolódó backstage-ek bemutatására, a „legjobb” európai spot kiválasztására és a „Food 4u Award” 2009 átnyújtására.

A Videó Fesztivál záró ünnepsége lesz megtartva a intézmények képviselői jelenlétében. Egy nemzetközi, külön erre az alkalomra összeült versenybíróság, melyet újságírók, kommunikációs szakértők, itnézmények képviselői, a táplálkozás szakértői, hirdetési szakemberek, tan-és kutatóintézetek és -szervezetek képviselői fogják kiválasztani e legjobb európai Spot-ot, mely megkapja a FOOD 4U 2009 díjat.

Feliratkozás: A pályázatban való részvételhez ajánlott előzetesen feliratkozni a www.food-4u.it site-on..

Egyéb felvilágosításért:

www.politicheagricole.gov.it

www.food-4u.it

Intézményi referens:

Union Contact s.r.l.

Via Messina, 15 – 00198 Roma – Italia

Tel: 0039 (0)6 44243571

Fax: 0039 (0)6 44250286

Email: video@food-4u.it

www.unioncontact.it

(Forrás: http://www.food-4u.it/bandi2009/ungheria.htm)