palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület logópályázat

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület (MPE) logó tervezési pályázatot hirdet.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület logójának megtervezése.

TARTALMI LEÍRÁS
Az MPE a hazai pszichoanalitikusok és pszichoanalitikusan orientált terapeuták szakmai közössége. A pszichoanalízist – amely pszichoterápiás gyógyító eljárás, tudományterület és szellemi mozgalom egyben – Sigmund Freud hozta létre a 20. század elején Bécsben. Egyik közvetlen munkatársa, tanítványa és barátja, Ferenczi Sándor magyar pszichiáter 1913-ban – éppen 100 évvel ezelőtt –Budapesten megalapította a Magyar Pszichoanalitikus Egyesületet. Budapest hamarosan a pszichoanalitikus mozgalom egyik szellemi központja lett: az itt dolgozó analitikusok elméleti irányvonalát Budapesti Iskola néven ismeri a szakmai közösség.
A 2. világháború után az egyesület újjáalakult, azonban a kommunista hatalomátvétel után feloszlatták. Az itt élő analitikusok, minden nehézség és akadály ellenére, nem hivatalos, félig legális módon továbbvitték a hagyományt, tanították és kiképezték az analitikusok új nemzedékét. A 70-es és 80-as években ebben a fél-legális képzésben részt vevő analitikusok a hazai pszichoterápiás szakma élvonalát képviselték, elméleti tudásuk, gondolkodásmódjuk jelentős hatással volt a magyar pszichoterápia fejlődésére. Az egyesület 1989-ben hivatalosan is újjáalakult, és tagjává vált a Nemzetközi Pszichoanalitikus Szövetségnek is.

A pszichoanalízis jelentős szellemi örökséget képvisel, és egyesületünk egyik célja, hogy fenntartsa és biztosítsa a hagyományosan magas színvonalú, a jelöltek elé komoly követelményeket állító képzést, megőrizze és továbbadja a korábban létrehozott értékeket. Ugyanakkor a pszichoanalízis világszerte átalakulóban van, és a kor új kihívásaira válaszolva mindenütt elmozdul a nyitottság, a sokszínűség és a dinamikus megújulás irányába. A Freud korában érvényes szemléletbeli és főként technikai megállapítások – melyek sztereotípiaként rögzültek a pszichoanalízissel kapcsolatban – az elmúlt egy évszázad során jelentős fejlődésen mentek át és módosultak. Napjainkban többféle analitikus iskola (irányzat) működik egymás mellett.
Egyesületünk törekvése, hogy a pszichoanalízisről leporoljuk az esetleg rárakódott sztereotípiákat, és széles körben megismertessük, mint modern, állandó fejlődésben lévő gyógyító eljárást és tudományt.

A pszichoanalitikus terápia – ahogy Freud egyik legelső páciense elnevezte, a „beszélgető kúra” – célja a tudatosság számára nehezen hozzáférhető, rejtett (tudattalan) lelki tartalmak és összefüggések feltárása. Segít a belső élmények feldolgozásában, az emberi kapcsolatokban megjelenő érzések, szorongások, ismétlődő gondok és összefüggések megfogalmazásában, megvilágításában. A problémák átfogóbb, mélyebb megértését teszi lehetővé, elmélyíti az önismeretet és kitágítja az egyén horizontját, mely hozzásegít ahhoz, hogy tudatosabban irányíthassuk életünket. A módszer alkalmazása az analitikus és az analizált kapcsolati mezőjében, kettejük közös munkája során valósul meg a hosszabb, általában évekig tartó folyamatban, mely a megértettség élményében és a kapcsolatban történő személyes fejlődés lehetőségét kínálja fel.

A logó jelenítse meg művészi formában a pszichoanalízis lényegét vagy valamely főbb aspektusát, a fentebb leírt szellemiséggel összhangban.

A DÍJNYERTES LOGÓ A KÖVETKEZŐ FELÜLETEKEN JELENIK MAJD MEG:

  • honlapunkon: szükséges, hogy a honlaphoz harmonikusan illeszthető legyen, ld.www.psychoanalysis.hu,
  • HírmondÓ (belső egyesületi hírlevelünk) borítóján,
  • bélyegzőn illetve borítékon,
  • tanulmányi tanúsítványokon, okleveleken, hivatalos dokumentumokon.

MEGJELENÉSI FORMÁJA, MÉRETE 

  • Készülhet egy- vagy többszínű kivitelben, utóbbi esetben szükséges az egyszínű (fekete-fehér) kivitelezés megadása is.
  • A különféle felületeken történő megjelenítés érdekében maximálisan 10×10 cm-es (pl. folyóiratokon) és minimálisan 2X2 cm-es (pl. bélyegzőn) méretben is jól felismerhetően, jó minőségben látható kell, hogy legyen a logó által megjelenített alakzat, kép.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: Elsősorban képzőművészek (és hallgatók), iparművészek (és hallgatók), emellett a pályázat mindenki számára nyitott.

EGYÉB FELTÉTELEK: Egy résztvevő több (maximum 3) pályamunkát is beadhat.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2013. október 31.
A határidő után érkező pályaműveket nem áll módunkban elfogadni.

A PÁLYÁZATI ANYAGOK BEKÜLDÉSE
Kérjük PDF vagy TIFF formátumban, legalább 300 dpi felbontásban beküldeni a pályázati anyagokat az info@psychoanalysis.hu címre!
Mivel az értékelés anonim módon történik, kérjük, hogy a pályázati anyagon ne szerepeljen az alkotó megjelölése, neve!
A pályázati anyag mellé kérjük, levelében csatolja az alkotó nevét és elérhetőségét (email és telefon), valamint nyilatkozatát, hogy a pályaműve saját alkotása.

SZERZŐI JOGOK
A pályázat kiírója kizárólag a nyertes pályaművet használja fel.
A résztvevő a pályázati munka leadásakor nyilatkozik, hogy a beadott pályamű saját munkája. Nyilatkozat hiányában a pályamű nem kerül értékelésre!
A nyertes pályamunkát a továbbiakban kizárólag az MPE jogosult használni.

A PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSE
A beérkező pályaművekből az egyesület tagjai előzsűrizés, majd titkos szavazás útján választják ki a díjnyertes alkotást.
Az értékelés anonim módon történik.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az előzsűrizés illetve a szavazás eredményeképpen nem találja megfelelőnek egyik pályamunkát sem, úgy a díj nem kerül kiosztásra.

A NYERTES MŰ DÍJAZÁSA: A díjnyertes pályamunka alkotója 75.000 Ft díjazásban részesül.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A tartalmi tájékozódáshoz további leírások találhatók az Egyesületről a www.psychoanalysis.hu honlapunkon.

További kérdéseikkel a pályázati koordinátorhoz, Szajcz Ágneshez fordulhatnak az info@psychoanalysis.hu címen.

Forrás: http://www.psychoanalysis.hu