palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 41391 kódjelű „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” című pályázati programhoz.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (lakóotthont, fogyatékosok nappali intézményét, ápoló-gondozó otthont; továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása

  • az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
  • segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához,
  • valamint a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A program célcsoportja

  • Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.
  • Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.

 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94.700.000 Ft, azaz kilencvennégymillió-hétszázezer forint.

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Támogatást az a pályázó kaphat, aki pályázatát az előírt követelmények szerint határidőre benyújtotta.

BEADHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: A pályázó szervezetnek külön működési engedéllyel rendelkező intézményenként külön-külön pályázatot kell benyújtania. Egy intézményre értelemszerűen egy pályázat nyújtható be.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezeti fenntartó, amelyik a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős működési engedéllyel, illetve a működési engedélyben feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:

  • alapítvány (KSH 568), (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
  • egyesület (KSH 52), (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet);
  • nonprofit gazdasági társaság (KSH 572)

 A pályázatok benyújtási határideje 2013. augusztus 26.

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet eljuttatni az alábbi elérhetőségre:

E-mail cím: 41391@fszk.hu

A feltett kérdéseket, illetve a rájuk adott válaszokat a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a Nonprofit Kft. honlapján kerül megjelentetésre: www.fszk.hu