palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatására 2013

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2013” (kód: 41321) címmel.

A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA: 41321

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen pályázati konstrukció célja, állami támogatásokkal közvetett módon előmozdítani az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozatban megfogalmazott célok teljesülését, biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához.

 TÁMOGATOTT PROGRAMOK

A programban az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozat alapján az alábbiakban kiemelt célok megvalósulását kívánjuk támogatni:

  1. A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
  2. A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
  3. A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása

A támogatható tevékenységeket az alábbi két csoportba soroljuk:

  • A. Hosszú távú, innovatív, legalább helyi szinten megvalósuló programok, fejlesztések.
  • B. Egyszeri vagy többszöri alkalomból álló programok, programsorozatok.

A PROGRAM FORRÁSA, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 113 273 000 Ft. A keretösszeget a 33394/2013 számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosítja.

Pályázni vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra lehet.
Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg: minimum 500.000 Ft, maximum 8.000.000 Ft.

A pályázatban önrész vállalása nem szükséges. Amennyiben a pályázó önrészt vállal, úgy a pénzügyi elszámolás során ezzel az összeggel is el kell számolni.

A nyertes projektek támogatása előfinanszírozás alapján történik.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

  • a) A 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. számú törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek.
  • b) A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei.

 A PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAKA

A támogatott projektek megvalósítási időszakának 2013. szeptember 1. és 2014. április 30. közé kell esnie.

A végső szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: 2014. május 20.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié – előzetes regisztráció után – honlapunkról letölthető: www.fszk.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok. Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet eljuttatni az alábbi elérhetőségre:

 E-mail cím: 41321@fszk.hu

A feltett kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a Nonprofit Kft. honlapján kerülnek megjelentetésre: www.fszk.hu

Az írásban feltett kérdések megküldésének határideje a pályázat benyújtását megelőző 5. munkanap.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

Benyújtási határidő: 2013. augusztus 30.

A pályázat benyújtási határideje előtt az FSZK Nonprofit Kft, információs napot tart, melyre minden pályázni kívánó szervezetet várunk!

Időpont: 2013. augusztus 9. 11:00-13:00

Helyszín: 1071 Budapest, Damjanich u. 4. (Pap Károly terem)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft – Hazai Támogatások Programirodája
Tel.: (1) 450-32-30
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.
E-mail: 41321@fszk.hu