palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Magyar Public Relations Szövetség arculattervezési pályázata

mprsz pályázatA Magyar Public Relations Szövetség nyílt pályázatot hirdet a Szövetség új arculatának megtervezésére. A feladatra a dokumentációban megjelölt arculati elemek grafikai elkészítésével és megküldésével lehet pályázni 2014. március 15-ig.

Háttérinformációk, elvárások: A pályamunkával szembeni elvárásokat, háttérinformációkat a kreatív brief tartalmazza.

Benyújtandó anyagok:

  • kisarculati terv (logó, névjegykártya, levélpapír, e-mail sablon, boríték, word-sablon)
  • a kisarculat felhasználásának példája, a tervezett vizuális környezet illusztrálása (a pályázó döntése szerint pl. brosúra, hirdetés terv vagy honlap megjelenés terv benyújtása)
  • oklevél terv az új arculattal (Sándor Imre PR-díj, tartalom minta innen letölthető)
  • a logó angol nyelvű mutációja
  • a pályázó bemutatkozása, elérhetőségei

Kötelező arculati elemek:

A tervezett logónak kötelezően tartalmaznia kell a „Magyar Public Relations Szövetség”, illetve angol verzióban a „Hungarian Public Relations Association” elnevezést. (A szövegen nem lehet rövidíteni. Ez nem zárja ki, hogy a logó tartalmazzon önmagában – pl. ikonként – is használható azonosító elemet, vagy a logó egyes mutációi a szöveg elhagyásával készüljenek el.)

A pályázók köre

A pályázat nyilvános, amelyen – természetes vagy jogi személyként – egyénileg vagy alkotói csoportként (konzorcium) is részt lehet venni. A pályázaton csak magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek és magyarországi adószámmal rendelkező jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vehetnek részt.

Konzultáció

A pályázók számára konzultációs lehetőséget biztosítunk, hogy a felmerülő kérdéseket, esetleges félreértéseket tisztázni lehessen.

A konzultációs igényeket a pályázati kapcsolattartó elérhetőségein (Siska Mátyás, siska.matyas@mprsz.hu, 06 70 211-7950) kérjük jelezni.

A pályázat leadása

A pályázati anyagot PDF formátumban kérjük a siska.matyas@mprsz.hu e-mail címre 2014. március 15. 17:00 óráig elküldeni.

A pályázatok elbírálása, eredményhirdetés

A pályázat egyfordulós. A beérkezett pályázatokat az MPRSZ elnökségéből álló zsűri bírálja el. Az eredményről a pályázókat a kiíró e-mailben értesíti.

A pályázat leadását követően a Szövetség a pályázót hiánypótlásra kérheti.

A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

Díjazás:

A nyertes pályázatot az MPRSZ 150 000,- Ft összegért megvásárolja a pályázótól, mely során a nyertes pályázat anyagának felhasználására a Szövetség teljes és kizárólagos jogot szerez.

További pályázati információk és feltételek:

Érvényesen pályázhat az a Pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Egy Pályázó több pályázatot is benyújthat. A beérkezett pályázati anyagok közül egyetlen nyertes terv kerül kiválasztásra.

Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a pályázaton, ezen személyek a Kiíróval szemben egy Pályázónak számítanak. Ebben az esetben kötelesek egymással konzorciumi megállapodást kötni, amelyben rögzítik a konzorciumban részt vevő egyes személyek feladatkörét, jogait, kötelezettségeit, felelősségét, továbbá kijelölik a konzorciumi tagokat képviselő és a konzorcium nevében eljáró személyt.

Letölthető dokumentum

MPRSZ arculattervezés pályázati kiírás

Kapcsolat

Magyar Public Relations Szövetség
Levelezési cím: Budapest, 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a
Email: titkarsag@mprsz.hu
Projektfelelős: Siska Mátyás
Telefon: 20 253 9347
Email: siska.matyas@mprsz.hu