palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Országgyűlés Hivatalának pályázata könyv- és kiadványtervezésre könyvtervezők és tipográfusok részére

logóA pályázat célja az Országgyűlés Hivatala, az Országgyűlés által kiadásra kerülő papíralapú könyvek, kiadványok vizuális kerettervének kidolgozása nyilvános, könyvtervezők és grafikusok számára meghirdetett pályázat keretében.

A pályázat menete

Előzetes jelentkezés

A pályázat nyilvános, amelyre 18. életévét betöltött természetes személyként, jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként, egyének és/vagy alkotói csoportok jelentkezhetnek.  A pályázaton való részvétel ingyenes. Mód van csoportos pályázat benyújtására is, de egy pályázó csak egy csoportos pályázatban vehet részt.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet az alábbi email címen. A jelentkezés akkor történt meg, ha a pályázó a jelen felhívás utolsó oldalán megtalálható adatlapot kitöltve visszaküldi az alábbi címre: palyazat@parlament.hu

Jelentkezési határidő: 2014. március 7., 14.00 óra.

Az elektronikus úton történő előzetes jelentkezéssel pályázó részvételi szándékát fejezi ki, melytől később egyoldalúan elállhat.

Konzultáció

Az előzetes jelentkezés határidejének lezárását követően az Országgyűlés Hivatala valamennyi jelentkező részére megküldi (2014. március 10.) a pályázat Részletes dokumentációját. Ezt követően a pályázók konzultáció keretében ismerkedhetnek meg

a)     az Országgyűlés korábbi kiadványaival, kiadási terveivel;

b)     országházi séta keretében az épülettel, a parlament hagyományaival, stílusával, színeivel.

A konzultáció lehetőséget nyújt, hogy a pályázók a feladattal és a dokumentációval összefüggő kérdéseiket feltegyék.

A konzultáció időpontja: 2014. március 18., 10.00 óra.

Pályázati követelmények

A beérkező pályaművekkel szembeni elvárás, hogy olyan tipográfiai tervek szülessenek, amelyek összhangban állnak az európai és a magyar könyvművészet, tipográfia hagyományaival, a könyvtervezés korszerű irányaival. Kizárólag saját, új, eddig még piaci forgalomba nem került tervekkel lehet pályázni. A jelentkezés során a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy

  • a beküldött anyag saját szellemi terméke;
  • amennyiben pályázata nyer, vállalja, hogy a nyertes pályázat terveihez 15 munkanapon belül Tördelési útmutatót készít; ennek elkészítéséért külön díjazás nem jár.

Pályázó vállalja, hogy a beadott művet, ha az alkotás erre a pályázatra készül(t), nem publikálja sem online, sem offline felületen a pályázat eredményhirdetéséig.

A pályázaton való részvétel automatikusan a pályázati feltételek elfogadását jelenti.

Tervezési kritériumok: A pályázaton a Részletes dokumentációban felsorolt kiadványcsoportok terveit kell elkészíteni az ott részletezettek szerint.

Pályaművek benyújtásának módja

  1. a pályázat részletes dokumentációjában megjelölt kiadványcsoportok szerinti bontásban;
  2. a pályázat részletes dokumentációjában megjelölt elemek szerinti bontásban;
  3. minden pályázati anyag mellé CD-n vagy DVD-n mellékelni kell a beadott művek digitális reprodukcióit 1:1 méretben pdf és tif/jpg formátumban);
  4. szakmai életrajz és referenciák (maximum 5 oldal).

A pályázati munkák benyújtásának határideje:2014. május 6.

A pályázatokat

  • postai úton, zárt borítékban kell elküldeni a 1357 Budapest, Pf. 4. címre (a pályázó azonosításához szükséges adatlapot a zárt borítékba kell tenni), vagy
  •  zárt borítékban személyesen lehet leadni (a pályázó azonosításához szükséges adatlapot a zárt borítékba kell tenni).

 

Értékelés, eredményhirdetés

A pályázatot az Országgyűlés Hivatala – szakértők bevonásával – értékeli.

Eredményhirdetés: 2014. május 23.

A pályázat eredményéről az Országgyűlés Hivatala e-mailben értesíti a pályázókat.

 

DÍJAZÁS

I. díj: 1 000 000,- Ft

A pályadíj átadásával a pályázat kiírója a díjazott pályamunkára vonatkozóan – egészében és részleteire egyaránt – korlátlan felhasználói jogokat szerez. A díjazásban nem részesült pályamunkák a pályázók tulajdonában maradnak szabad felhasználásra (kivételt képeznek az Országgyűlés arculatelemei). Ajánlatkérő több pályamű egyes elemeit nem kívánja kombinálni.

Ajánlatkérő a nyertes pályamunka alapján készülő kiadványokon – copyright nélkül – feltünteti a nyertes pályamunka szerzőjének nevét.

Letölthető dokumentumok

További információ: palyazat@parlament.hu