palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar-szlovák határmenti együttműködés pályázat

husk_huA Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, 2010. december 1.-ével megjelentette a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 harmadik pályázati felhívását.

Felhívás érvényessége: 2010. december 1. – 2011. február 28.

Pályázati felhívás tárgya:
Jelen pályázati felhívással a program öt beavatkozása nyílik meg a pályázók előtt:

 • Üzleti együttműködések elősegítése (1.1.2);
 • Vízgazdálkodás (2.1.1);
 • Vízgazdálkodási tanulmányok, tervek és képzések a természeti környezet védelmének ösztönzésére (2.1.2);
 • Szélessávú internet kiépítése (2.5.1),
 • és a Közösségi csatlakozási programok, média; az információáramlás elősegítése (2.5.2).

A támogatható tevékenységek pontos köre a Pályázati Útmutató 1.3-as fejezetében található meg.

Finanszírozási forrás:
A projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság társfinanszírozásával valósulnak meg. E pályázati felhívás keretében összesen 10 365 801 euró ERFA közösségi forrás áll rendelkezésre a pályázati anyagban található tématerületek szerinti bontásban.

Támogatásra jogosult pályázók:
Pályázat benyújtására és támogatásra jogosultak jellemzően az állami/önkormányzati és non-profit szervezetek. Erről részletesebben a Pályázati Útmutató 2.2-es fejezetében tájékozódhatnak. A pályázatokat magyar-szlovák partnerségben kell elkészíteni.

Alkalmazott eljárásrend:
A pályázatokat egyfordulós nyílt, egyszerűsített eljárásrend keretében kell benyújtani angol nyelven.

Pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat az IMIR 2007-2013 rendszer erre szolgáló elektronikus pályázati moduljában (IMIR 2007-2013 Front Office) kell benyújtani 2011. február 28-ig. Továbbá a meghatározott nyomtatott és aláírt eredeti dokumentumokat postai úton kell benyújtani a program Közös Technikai Titkárságához 2011. március 4-ig postára adva a „Magyarország-Szlovákia HÁEP Közös Technikai Titkárság, Váti Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.” postacímre vagy személyesen/futárral 2011. március 4. 12:00 óráig leadva a Váti Nonprofit Kft. Iratkezelőjében: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. cím alatt.

Személyes konzultációra is lehetőséget biztosít a Közös Technikai Titkárság Budapesten és a Regionális Infopontok Nyitrán és Kassán előzetes időpont-egyeztetést követően.

A pályázatok elektronikus elkészítésére és a beadásra szolgáló IMIR 2007-2013 Front Office pályázati modul 2011. január 3-tól lesz elérhető itt, a program honlapján. A kitöltés megkönnyítése érdekében ezzel egyidőben egy, a felület használatát részletező útmutató is elérhetővé válik magyar és szlovák nyelven egyaránt. Az addig terjedő időszakban kérjük tisztelt pályázóinkat, hogy az alább közzétett pályázati anyag szerint kezdjék meg a projektötleteik kidolgozását. A letölthető csomagban megtalálható a Pályázati Útmutató, mely részletesen taglalja a pályázati feltételeket. Továbbá megtekinthetik a projektek beadásához szükséges adatok körét is a minta formanyomtatvány letöltésével, melyet szintén két nyelven teszünk elérhetővé, hogy megkönnyítsük a projektfejlesztési munkát. Ez a nyomtatvány csak mintaként szolgál, a végleges verziót majd az IMIR 2007-2013 Front Office pályázati modulban történő kitöltés után a rendszer automatikusan generálja. A kitöltés nyelve az angol lesz, melynek fordítási költségei a pályázati felhívásban található módon (előkészítési költségként) a támogatott projektek esetében elszámolhatóak lesznek.

Letölthető dokumentumok:

 1. Pályázati felhívás
 2. Pályázati útmutató
 3. Pályázati formanyomtatvány és mellékletei
 4. Pályázati formanyomtatvány kitöltési útmutató (2011. január 3-tól elérhető)
 5. Útmutató a költségek elszámolhatóságához
 6. Értékelő táblázatok
 7. Megvalósíthatósági tanulmány szerkezete

Letölthető dokumentumok