palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Felhívás a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportba tartozó szakmai tanulmányi versenyekre

kvvm pályázatokOrszágos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV). A Vidékfejlesztési Minisztérium a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportba tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a magyarországi, nappali rendszerű képzést folytató szakképző iskolák azon tanulói számára hirdeti meg az alábbiak szerint, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidőszakában esedékes.

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.

A versenyekre csak azt a tanulót nevezheti az intézmény, aki a meghirdetett szakképesítésben iskolai rendszerű, nappali tagozatos képzésben végzi tanulmányait.

A versenyek döntőjében résztvevő azon tanuló, aki a szakképesítés vizsgarészéhez rendelt szakmai követelménymodul versenyrészen megszerezhető pontok 71%-át elérte, a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdése valamint a 25. § (7) bekezdése szerint az adott ver-senyrésznek megfelelő szakmai követelménymodul letétele alól mentesül, és az adott vizsga-részből teljesítményét a szakmai vizsgán 100%-osnak kell tekinteni.

A versenyző eredményéről a Versenybizottság Igazolást ad ki, melynek figyelembevételével a tanuló iskolája mellett működő szakmai vizsgabizottság állapítja meg a vizsgázó tanuló ered-ményét és adja ki számára a szakmai bizonyítványt.

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni.

A nevezések határideje: 2011. január 14.

A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a honlapján teszi közzé (www.nive.hu).

A nevezési díj befizetését valamennyi, az elődöntőbe nevezett tanuló után, a nevezési határidőt követően a meghirdetés szerinti döntőt rendező iskola számlaszámára, postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A befizetés időpontját és a döntőt rendező iskola számlaszámát az NSZFI a honlapján teszi közzé.

A tanulmányi verseny részletei az alábbi csatolt dokumentumban olvashatóak (letölthető):

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

Információ

NSZFI központ („B52” irodaház)

Cím: 1085 Budapest, Baross utca 52.
Telefon: (06-1) 434-5700
(06-1) 431-6500
(06-1) 477-5600
(06-1) 210-1065
(06-1) 431-6539 ~ Képzési Információs Pont
(06-1) 434-5700/1139 ~ Képzési Információs Pont

és/vagy

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (jogutódja: Vidékfejlesztési Minisztérium)
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Levélcím: 1394 Budapest, Pf: 351
Központi telefonszám: 457-3300
Fax: 457-3354
E-mail: info@vm.gov.hu
Web: www.kvvm.hu ; http://www.vm.gov.hu/
Forrás: http://www.kvvm.hu/