palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

méhészeti pályázat

Méhészeti pályázatok

kormányzati portál pályázatMegjelent a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján igénybe vehető támogatások végrehajtását szabályozó 118/2013. (XII.16.) számú vidékfejlesztési minisztériumi rendelet, amely alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) tagsági viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodói 2014. január 6-ától benyújthatják a 2013/2014. végrehajtási évre vonatkozó kifizetési kérelmeiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

Letölthető dokumentumok
A támogatás igénybevételéhez az MVH közleményeiben új kifizetési kérelem nyomtatványokat rendszeresít, amelyek már elérhetők a hivatal honlapján. A támogatás kizárólag az új nyomtatványokon igényelhető.
A 2013/2014. végrehajtási évben a támogatási jogosultság alapja a méhész-gazdálkodó tulajdonában lévő, továbbá a 2013. évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és azt követően legkésőbb 2014. január 15-éig a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartásba vett méhcsaládok száma.A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a méhész-gazdálkodó felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

A támogatás igényelhető
  1. méz kinyeréséhez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;
  2. varroa  atka  elleni  alternatív  védekezés  keretében  –  higiénikus  aljdeszka  beszerzésének támogatása;
  3. kaptárak, méhészeti felszerelések  azonosítási rendszerének kialakításának  és a rendszer fenntartásának  támogatása  intézkedésen belül  a  keretek  megjelölésére  alkalmas,  az OMME által nyilvántartott kaptárazonosító számmal ellátott rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének  támogatása  (a  továbbiakban:  keretek  megjelölésére  alkalmas rádiófrekvenciás azonosító beszerzésének támogatása);
  4. vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;
  5. a méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása intézkedés keretében a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához (a továbbiakban: méhanya támogatás) nyújtandó támogatás;
  6. varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása*.

A kifizetési kérelem benyújtása:

A  támogatás  az  I-III.  időszakban  végrehajtási  évenként  több  alkalommal,  eszközönként külön-külön kifizetési kérelemmel igényelhető.
A támogatás igénybevételéhez a jelen közlemény  1. számú melléklete  szerinti  B1215-01  számú Kifizetési kérelem Főlapot kell benyújtani:
  • az  I.  időszakra  vonatkozóan  a  rendelet  hatálybalépését  (2013.  december  19.)  követő tizenhatodik naptól, azaz 2014. január 6-ától, de legkésőbb 2014. augusztus 3-áig,
  • a II. időszakra vonatkozóan 2014. október 16-ától, de legkésőbb 2015. augusztus 3-áig,
  • a III. időszakra vonatkozóan 2015. október 16-ától, de legkésőbb 2016. augusztus 3-áig.
Az  intézkedéssel  kapcsolatos  további  információk  megtalálhatóak  az  MVH  honlapján (www.mvh.gov.hu), a „Támogatások / EU Belpiaci intézkedések / Egyéb / A méz termelésének és  forgalmazásának  támogatása”  cím  alatt,  továbbá  tájékoztatás kérhető  az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.