palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Micro-projektek támogatása 2011

A JCI Szegedi Szervezet a JCI tagjaként kiemelt feladatának tartja a magyarországi civil és vállalkozói szféra együttműködési lehetőségeinek kialakítását, fejlesztését, különös tekintettel a működéshez szükséges forrásteremtés különböző, új módozatainak kidolgozásával.

A Magyarországon működő civil szervezetek saját tagdíjaikon kívül főként az Európai Unió és a magyar állam támogatási rendszereiből tudnak forrásokat lehívni működésükhöz, céljaik megvalósításához. Az utóbbi időben sajnos – a gazdasági válságnak köszönhetően – ezen támogatási formák intenzitása drasztikusan visszaesett, mely még nehezebb helyzetbe hozta a nonprofit szervezeteket, veszélybe sodorta azok működését.

A JCI a JCI Szegedi Szervezet tagszervezetén keresztül, pályázatot hirdet a Délhatármenti Üzleti Klaszter támogatásával, magyarországi nonprofit szervezetek és intézmények, valamint gazdasági társaságok programjainak támogatására az alábbi témakörökben:

 • A) Kapacitás-fejlesztési projektek: humánerőforrás (pl.: oktatás, képzés) és/vagy infrastruktúrális (eszközbeszerzés) fejlesztés;
 • B) ÖKO-politikai projektek: környezetvédelem és fenntartható fejlődés a mindennapokban (pl.: tájékoztató-információs projektek);
 • C) Kulturális projektek: rendezvények, programok a hagyományőrzés jegyében.

A pályázat kódja: JCI-MICRO-2011

A kidolgozott projekteknek, fő tartalmi elemként, be kell mutatniuk egy a pályázó szervezet által szabadon választott gazdasági, piaci szereplővel (ha a pályázó nonprofit szervezet, intézmény), vagy nonprofit szervezettel (ha a pályázó gazdasági szervezet) való együttműködést, mely irányulhat egy jövőbeni, hosszú távú közös munka kidolgozására, de akár már a jelen pályázat keretében benyújtott projektben való konkrét együttműködésre is, a választott kategórián belül.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhellyel rendelkező alábbi szervezetek:

 • Helyi önkormányzatok és intézményeik
 •  Helyi kisebbségi önkormányzat és intézményeik
 • Többcélú kistérségi társulás
 • Egyesületek, alapítványok, közalapítványok
 • Kamara
 • Egyházak és intézményeik
 • Nonprofit gazdasági társaságok
 • Jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek
 • Jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (pl.: egyéni vállalkozó, bt., kft., zrt., nyrt. stb.)

A támogatás részletei

A támogatási összeg 2012. május 1. és 2012. december 31. között használható fel a nyertes pályázó által leírt projekt megvalósítására. A támogatás kizárólag a fenti időintervallumban keletkezett, a projekttel összefüggő költségek finanszírozására használható fel.

A pályázaton elnyert támogatási összeg a nyertes szervezetek részére, a támogatási szerződés megkötését követően, 15 napon belül kerül átutalásra. A kapott támogatási összeggel a projekt befejezésétől számított 15 napon belül kell elszámolni. Az elszámolásnak egy szakmai beszámolót és egy pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia. A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a JCI Szegedi Szervezet dönt. A szakmai beszámoló egy a projekt megvalósítását, elért céljait, jövőbeni tényleges hatásait tartalmazó, max. 5000 karakteres szöveges anyag, egyéb dokumentumokkal (pl.: fotó, plakát stb.) kiegészítve. A pénzügyi beszámoló a projekthez kapcsolódó számlák, illetve a pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok (pl. kiadási pénztárbizonylat, banki kivonat) hitelesített másolatából áll.

A pályázati felhívásra egy szervezet főpályázóként maximum 2 pályázatot adhat be, de különböző kategóriákban. Partner szervezetként azonban több projekt megvalósításában is szerepelhet, részt vehet.

A pályázónak önrészt nem kell kötelezően biztosítania, a támogatás a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a is lehet.

 A pályázat keretében igényelhető támogatás maximális összege: 300.000.- Ft (kb. 1100 EUR)

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

Adatlap

A pályázatot magyar nyelven, a JCI Magyarország honlapjáról (http://www.juniorchamber.hu/) letölthető adatlapon kell benyújtani elektronikus úton 2012. február 29. 24.00 óráig a palyazat@gratovin.hu e-mail címre.

A JCI Magyarország a pályázatok végső beérkezésének határidejétől számított 30 napon belül dönt a támogatottak köréről. A nyertes pályázók listáját weboldalunkon tesszük közzé, továbbá levélben értesítjük őket az eredményről.

A legjobb 10 projektet, a benyújtók engedélyével, benevezzük a „JCI World Congress Awards”-ra is. A nyertes pályázók részére támogatási szerződést küldünk, melynek 1 példányát kell aláírva visszaküldeni a kötelező mellékletekkel együtt. A kötelező mellékletek a következőek:

 • működést igazoló dokumentum (pl.: bírósági kivonat, törzskönyvi kivonat, alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés)
 • aláírási címpéldány vagy banki aláíró karton egyszerű másolata

A pályamunkák nevezési díja 4500.- Ft, melyet a lebonyolító Délhatármenti Üzleti Klaszter menedzsment cégének számlájára kell átutalással teljesíteni:

Név: GRATOVIN Zrt.

Számlaszám: 56900082-10130641-00000000

Pénzintézet: PILLÉR Takarékszövetkezet

A nevezési díj befizetésekor kérjük, tüntetessék fel a pályázó pontos nevét a „közlemény” rovatban.

Amennyiben egy pályázó több pályázatot is benyújt főpályázóként (maximum 2 db, különböző kategóriában), akkor is csak egyszer kell a nevezési díjat megfizetnie. A befizetésről szóló igazolás másolatát a pályázati adatlappal együttesen kell megküldeni a megadott e-mail címre, beszkennelve!

További információk

 • Junior Chamber International – www.jci.cc
 • JCI Magyarország – http://www.juniorchamber.hu/
 •  Facebook
 • JCI Szegedi Szervezet

 6791 Szeged, Erzsébet utca 28.
Adószám: 19561565-1-06
Bírósági nyilvántartási szám: 3232/2009

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető írásban a palyazat@gratovin.hu e-mail címen, vagy munkanapokon 9-13 óra között az alábbi telefonszámon: +36-30/574-64-16