palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mit jelent számomra az Alföld? fotópályázat

A Tourist Farm Kft., „Mit jelent számomra az Alföld?” címmel, országos amatőr fotó pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy, felhívja a figyelmet Alföldünk szépségére, és fontosságára, annak kikapcsolódást és megélhetést nyújtó szerepére, kiemelt figyelmet szentelve a Hortobágyra és a Tisza élővilágának fontosságára. Pályamunkák beküldésére ösztönözzük, azon alkotókat, akik szeretik a rónát, és ezt másoknak is közvetíteni akarják művészi látásmódjukkal.

A „Mit jelent számomra az Alföld” című fotó pályázat, arra törekszik, hogy a művészet eszközeivel mutassa be az alföldi életet, tájat és élővilágot. A nyertes pályaműveket a Tourist Farm Kft mutatja be 2012. október 7.-én az ünnepélyes kiállítás megnyitóját követően.

A pályamunkákat 2012. szeptember 17-ig várjuk.

A pályázat kiírója: A Tourist Farm Kft.  (andi@tourist-farm.hu)
A fotópályázattal kapcsolatos információk a honlapon (www.tourist-farm.hu) olvashatók.

A pályázat feltételei:

 • A Pályázó feladata, hogy az Alföld megnyilvánulását, megörökítse.
 • Egy Pályázó legfeljebb 5, kizárólag önmaga által készített pályamunkát nyújthat be. Sorozatot, kép-párokat is elfogadunk. A téma helyszíne szabadon választható.
 • A Pályázó az aláírt jelentkezési lap beküldésével kijelenti és szavatolja, hogy a képeken szereplő bármely tárgy, személy vagy más védjegy, illetve design-elem felhasználási, közlési és nyilvánosságra hozási jogával írásban is rendelkezik, azokkal szemben harmadik személynek semmilyen tulajdonjoga, anyagi vagy nem anyagi jellegű igénye nem áll fenn. A Pályázó elfogadja, hogy a Pályáztatónak nem áll módjában a képeket visszaszolgáltatni. A Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a beküldött képek nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli. Pornográf tartalmú felvételeket kizárunk.
 • A pályázat feltételeit a Tourist Farm Kft. (www.tourist-farm.hu, cím: 5362 Tiszaörs, Lovasudvar – Képviseli: Varga Andrea – pályázati koordinátor), mint Pályáztató a pályázati kiírás kihirdetésével, a Pályázó a pályázati anyag benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja. A Pályázó ezzel együtt hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához, továbbá elfogadja, hogy a Pályáztató a képeket a 2012. október 7 és 2013. január 31.-e között a Tiszaörsi Lovasudvaron rendezett kiállításon térítésmentesen bemutassa, hogy a kiállítás anyagáról a médiában felvételek jelenjenek meg, továbbá, hogy kiadványaiban az Alföld népszerűsítéséhez felhasználhassa, a díjazottakat a közönségnek bemutassa.

A pályamunkák benyújtása:

 • Kizárólag papíralapon, 30 cm*40 cm-es méretben, megfelelő fotóminőségben kinyomtatott és nagyított fényképekkel lehet pályázni.
 • A pályamunkák személyesen az alábbi helyen és időben adhatók le: Tourist Farm Kft (Cím: 5362 Tiszaörs, Lovasudvar) 2012. szeptember 17-ig ép csomagolásban, amelyre rá kell írni: „Mit jelent számomra az Alföld?” Fotópályázat, a benne lévő pályamunkák darabszámát és a Pályázó nevét.
 • A fent megadott címre postai úton küldött pályamunkáknak 2012. szeptember 17-ig meg kell érkezniük. Az ezen időpont után kézbesített küldeményeket nem vesszük át. A továbbítás során keletkezett sérülésekért a Pályáztató felelősséget nem vállal. A nyilvánvalóan sérülten érkező csomagokat nem vesszük át.
 • A képek hátsó oldalán fel kell tüntetni a kép címét és a szerző nevét.
 • A csomagoláson belül —külön, csak a Pályázó nevét tartalmazó kisméretű zárt borítékban — egy a pályázó által számítógépen szerkesztett és aláírt Pályázati jelentkezési lapot kell elhelyezni. Ezen meg kell jeleníteni
 • a pályázat nevét:” Mit jelent számomra az Alföld?”  Fotópályázat
 • a Pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, életkorát
 • a képek címét és készítésük idejét
 • Egy csomagban csak egy Pályázó anyaga lehet.
 • A személyesen leadott csomagokról a kézbesítő személynek elismervényt adunk át.
 • A postán érkező küldemények megérkezéséről a Pályázót e-mailben értesítjük.
 • A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a Pályáztató kizárja, illetve a szakmai bizottság azokat nem értékeli.

Az elbírálás szempontjai:

 • A pályázat szabályainak betartása.
 • A kategória feltételeinek teljesülése.
 • Megfelelő technikai színvonal.
 • A benyújtott alkotásnak a pályázati címhez való kreatív kapcsolódása.
 • Művészi látásmód, közérdeklődésre számot tartó mondanivaló, vizuális értékesség.

A pályázat zsűrije:

 • fotográfus
 • Tiszaörs Község Önkormányzata
 • a Tiszaörsi lovasudvar ügyvezető igazgatója

Értékelés, díjazás, kiállítás

A pályázatokat a Tourist Farm Kft. szakértői bizottsága (a pályázat meghirdetői képviselőinek közreműködésével) értékeli, és javaslatot tesz a kiállításon bemutatandó művek listájára, illetve a díjak kiosztására. Az értékelők, amennyiben szakmailag indokolt, a díjakat megoszthatják, illetve a kiadásától eltekinthetnek.

 • I. díj: 3 éjszaka, 4 nap a Tiszaörsi Lovasudvaron félpanziós ellátással 
 • II. díj: 2 éjszaka, 3 nap a Tiszaörsi Lovasudvaron félpanziós ellátással
 • III. díj: 2 éjszaka, 3 nap a Tiszaörsi Lovasudvaron 
 • IV-VI. díj: Elismerő oklevél

A legjobban sikerült alkotásokat a pályázat meghirdetői 2012. október 7 és 2013. január 31. között „Mit jelent számomra az Alföld?” szervezett kiállításon mutatják be.

A szakmai értékelésre és a díjátadásra a 2012. október 7-i megnyitó ünnepségen kerül sor.

A kiállítás látogatói a nekik tetsző alkotásokra 2013. január 31-ig adhatják le szavazatukat.

A látogatóknak leginkább tetsző fotók alkotói tárgyjutalomban részesülnek.

A pályázattal kapcsolatos további információk a szervezőtől kaphatók a 06-30-2365-345-ös telefonszámon 2012. július 10-ig. Július 11-től a 06-30-6700-468-as telefonszámon várjuk az érdeklődők kérdéseit.