palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2017

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2017. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatot.

Az Ösztöndíjpályázat célja
Elősegíteni a hazai design társadalmi beágyazódását, innovációs folyamatokba, nemzetgazdaságba való integrációját. Segíteni az alkotó munkát folytató tervezők szakmai fejlődését, tehetségük kibontakoztatását,  lehetőséget biztosítva saját kezdeményezésű, vagy gyártói együttműködésben megvalósított projektek  létrehozására.

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap
Pályázati időszak: 2017. május – október
Pályázati beszámoló: 2017. október

Az ösztöndíj összege: Bruttó 900.000.-Ft (a kifizetés 2x háromhavi bontásban történik, banki átutalással).
Az ösztöndíjast megillető fenti díj összegéből a vonatkozó jogszabályok szerint adóelőleg kerül levonásra.

Pályázati kategóriák

  • önálló kezdeményezésű tervezői vagy designelméleti, -kutatási projekt;
  • önálló kezdeményezésű, gyártói együttműködéssel megvalósított feladat;
  • a pályázati felhívás 2. sz. mellékletében megadott, gyártói finanszírozással és/vagy együttműködéssel megvalósuló feladat.

Pályázati feltételek

A pályázat nyilvános bárki számára (aki a meghirdetett feltételeknek megfelel), továbbá a Magyar Formatervezési Tanács javaslatot tehet alkotóművészek számára a pályázaton való részvételre.

Az ösztöndíjra pályázhat minden 35 év alatti természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet, és szakirányú (MA, MSc) művészeti, illetve designer egyetemi diplomával rendelkezik. Osztott (többciklusú) képzés esetén a pályázat benyújtásának a feltétele: lezárt mesterképzés diploma.

Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével nem lehet pályázni.
Az ösztöndíj egyéni tervezői/elméleti pályázat, azt megosztani nem lehet.
Az ösztöndíjasnak indokolt esetben az Ösztöndíjbizottság újabb ösztöndíjat ítélhet meg befejezett ösztöndíjprogram bővítésére, továbbfejlesztésére, melynek feltétele újabb pályázat
benyújtása és elbírálása.
Az ösztöndíjas az ösztöndíj teljes időtartama alatt nem részesülhet más, hazai államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban (támogatott DLA képzés, állami művészeti ösztöndíj).

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásának követelményei

A pályázat tartalmi követelményei:

  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat;
  • részletes szakmai program és a megvalósítás egyes fázisainak szöveges bemutatása, ütemezése, üzleti/ megvalósítási terv (2-10 oldal);
  • szakmai önéletrajz (max. 2 old.);
  • portfólió (szakmai alkotómunka és diplomamunka, max. 10 oldal);
  • a diploma(ák) másolata(i); külföldön szerzett végzettség esetén magyar nyelvű hivatalos fordítás.

A pályázat formai követelményei:
A felsorolt dokumentumokat egy, összefűzött, nyomtatott példányban, maximum A4-es méretben, valamint ezzel egyidejűleg szintén egy példányban, a nyomtatottal mindenben megegyező digitális, kisebb, mint 10 MB méretű PDF fájl formájában (fájlmegosztón keresztül, CD-n vagy pendrive-on) kell benyújtani.

Letölthető dokumentum

MNL Palyazati Felhivas

A pályázat beadása
A pályázati anyagot egy példányban, a 6) pont szerint összeállítva, postai úton tértivevénnyel, vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni:
Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás u. 45.

A borítékra kérjük ráírni:
„Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat”.
A pályázatokat az Ösztöndíjbizottság titkársága kezeli.

Kapcsolattartó: Szombathelyi Réka
Telefonszám: +36 1/355-0341
E-mail cím: szombathelyi.reka@budairajziskola.hu
Pályázó a pályázatának benyújtásával a jelen pályázati kiírásban és Pályázati Szabályzatban foglalt feltételeket és szabályokat tudomásul veszi és elfogadja.
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Szabályzat letölthető a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról (mft.org.hu) és elérhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodájában is (1054 Budapest, Akadémia u. 21.).

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 7. péntek 16 óra.