palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mutasd meg településed Európának! kreatív pályázat diákoknak

„Mutasd meg településed Európának!” Kirándulás az Európa Parlamentbe az Erzsébet-programmal. Kreatív alkotói pályázat iskolai csoportok számára. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot ír ki a hátrányos helyzetű térségekben élő 9-10. évfolyamon tanuló gyermekek részére, településük értékeinek bemutatására és az Európai Unió intézményeinek megismerésére.

Pályázók köre: Az ország 47 leghátrányosabb helyzetű kistérségében működő és középfokú oktatási intézmények tanulói.

Pályázati feltételek:

  • A pályázók az alábbi pályaművek egyikével pályázhatnak: 
  • Legalább 8, legfeljebb 15 oldalas, fotókkal kiegészített esszé, vagy; 
  • Legalább 8, legfeljebb 15 oldalas, rajzokkal kiegészített esszé; 
  • Az esszéknek legalább 4 rajzot vagy fotót kell tartalmazniuk. 
  • A pályázatok témája: „Mit mutatnál meg településedről Európának?” 

A pályaművek tartalmát illetően a címen túli további megkötés nincs, abban szabadon lehet kifejteni a gondolatokat. A pályázat keretében a tartalmi ötletekben leggazdagabb munkák kerülnek díjazásra; 

  • A pályázat keretében a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 47 LHH kistérségben működő középfokú oktatási intézmény tanulói nevében az oktatási intézmények nyújthatják be pályázatukat; 
  • A pályázó intézmények 4 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a gyermekek nevét, továbbá annak az oktatónak a nevét, aki a pályázat elkészítésében segítséget nyújtott; 
  • A csoport tagjai 9-10. évfolyamos, de 2013. december 31-ig 17. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek; 
  • Egy intézmény legfeljebb két csoporttal pályázhat. Ugyanazon gyermek csak egy pályázatban vehet részt; 
  • A pályázatot a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlap, valamint a pályaművek egyidejű beküldésével kell benyújtani, ajánlott tértivevényes küldeményként, az Alapítvány alábbi postacímére: 1593 Budapest, Pf. 737. (a borítékra rá kell írni a pályázat jeligéjét: „Mutasd meg településed Európának!”)


A pályázatok beadási határideje: 2013. május 20. 

A pályázatban tíz 4 fős gyermekcsoport pályaműve kerül díjazásra.

A pályázat nyerteseinek díjazása:
4 nap időtartamú autóbuszos utazás Brüsszelbe, budapesti indulással, napi háromszori étkezéssel. Az utazás időpontja: 2013. június 24-27. Az utazás résztvevői számára a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás, valamint az egész napos programok (városnézés, Európa Parlamenti látogatás) a díjazás részét képezik, beleértve a belépőket is. Az utazás során a csoport egész napos látogatást tesz az Európa Parlamentben. Az utazás első és utolsó éjszakáját a nyertesek az autóbuszon, utazással töltik. Az utazás részletes programjáról a nyerteseket e-mailben értesítjük.
A budapesti indulás helyszínére történő odautazás és a Budapestre történő érkezést követő hazautazás költségeit a díjazás nem tartalmazza, arról a pályázóknak kell gondoskodniuk.
A nyertesek a pályázatban segítséget nyújtó, a pályázati adatlapon szereplő témavezető tanárral, mint kísérővel vehetnek részt az utazáson. A kísérőnek a pályázó oktatási intézmény munkavállalójának kell lennie.
A pályázatban részt vevő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a gyermek egészségi állapotáról szóló, az utazás megkezdését megelőző négy napnál nem régebbi, a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot magukkal kell vinniük az utazásra.

Forrás: http://www.erzsebetprogram.hu