palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Művészek az Iskolában 2013

A tranzit.hu idén is folytatja a 2012 folyamán kísérleti projektként meghirdetett, pozitív tapasztalatokkal lezajlott Művészek az iskolában programot, amely művészek és iskolák együttműködésén alapul. Ennek céljából nyílt pályázatot hirdet.

I. Tartalmi és szerkezeti meghatározások:

A mai politikai és gazdasági helyzetben zajló, az oktatást érintő változtatások fő irányvonalai a központosítás, az iskolák autonómiájának csökkentése, a fegyelem, autoritás és teljesítmény-orientáltság felé mutatnak, a művészeti oktatás háttérbe szorul, az egyéni véleménynek, a kritikai gondolkodásnak, valamint a kreativitásnak, kísérletezésnek és a játéknak egyre kevesebb tér jut.

A Művészek az iskolában célkitűzése, hogy a művészet és a kritikai pedagógia potenciáljainak együttes alkalmazásával, a demokrácia fogalmának és működési elveinek a művészet-pedagógiai gyakorlatba történő alkalmazását felvesse és alkalmazza.

A megvalósuló projektekkel olyan kérdésekre keresünk választ, mint:

  • Milyen szerepet játszhat a művész és tudása a demokratikus és kritikus gondolkodásra való tanításban?
  • Milyen szerepe lehet egy művésznek az iskolai kereteken belüli tanításban?
  • Hogyan tudnak demokratikus alapelvek érvényesülni művészek és diákok közötti együttműködésben?

A Művészek az iskolában keretében művészek és diákok, olyan közös projekteket hoznak létre, amelyekben az alkotási folyamat demokratikus elvek mentén valósul meg.

A megvalósuló projekt lehet:

  • a művész és diákok közös alkotása
  • a diákok saját projektjeinek megvalósítása, a művész segítségével
  • a művész projektjének megvalósítása, amelyben a diákok közreműködnek

A projektek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok a művésszel való találkozás, a közös munka révén megismerkedjenek egy olyan gondolkodásmóddal, mely a sztereotípiák, a rutinból vagy éppen megfelelési kényszerből elfogadott tények, állítások megkérdőjelezését célozza. E projektekben a művészet nem izolált területként, hanem mint az egyének kritikai érzékét, felelősségtudatát és a szabadság gyakorlását fejlesztő médium jelenik meg.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a projektek helyi katalizátorként való felfogása, az adott iskola körülményeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével. Továbbá előnyt jelent, ha a projekt koncepciója tartalmaz olyan elemeket, melyek alapján egy hosszabbtávú művész-iskola együttműködés is elképzelhető (pd. önszerveződés, önképzőkör, érdekképviselet, szolidaritás elemeinek/ témáinak beépítése a projektekbe).

A Művészek az iskolában nem támogatja a résztvevők instrumentalizálását, azaz a közreműködők sajátos tanulási /részvételi igényei elhanyagolásának semmilyen formáját, fontosnak tartja a diákok számára az alkotói szerep biztosítását.

II. Gyakorlati feltételek: 

A Művészek az iskolában projektek megvalósítási időszaka 2013. szeptemberdecember. A projektek dokumentációjának elkészítését követően 2013 végén-2014 elején sor kerül a projektek dokumentációjának bemutatására és a tapasztalatok megvitatására.

A projektek fontos része a dokumentáció, mely lehet a művész és diákok közös munkájának végterméke vagy a projekt dokumentációja. Igény szerint maga a művész (egyedül vagy a fiatalokkal közreműködve) elkészítheti a dokumentációt (kiadvány, weboldal, videó).

A tranzit.hu finanszírozza a projektek megvalósítását, segítséget nyújt az iskola-partner megtalálásában, illetve az iskolával való egyeztetésekben.

A pályázat leadásakor az alábbi anyagokat kérjük benyújtani:

  • egy projekt-tervezetet, mely tartalmazza a megvalósítandó projekt koncepcióját
  • körülbelüli ütemtervet (tanítási egységekre bontva) és anyagszükségletet (ezek lehetnek hozzávetőlegesek, amiket a továbbiakban pontosítunk majd).
  • hozzávetőleges költségvetési tervet, mely magába foglalja az anyagszükségletet illetve produkciós költséget
  • javaslatot iskolákkal kapcsolatban, ahol megvalósulna a projekt – ezt szívesen vennénk, de nem elvárás; bármilyen típusú iskola és diákkorcsoport bevonása lehetséges

Projekt-költségvetés: 500.000 Ft bruttó, amely tartalmazza a megvalósítás és a dokumentáció (magyar és angol nyelvű) költségeit, valamint a honorárium összegét.

2013-ban két projekt valósul meg.

A pályázatokat kérjük az office@tranzitinfo.hu címre elküldeni 2013 április 15-ig, kérdéseket is erre a címre lehet küldeni.

A pályázat kiírója: tranzit.hu.
A projekt kurátorai: Angel Judit, Hegyi Dóra, Khoór Lilla
Projekt-koordinátor: Simon Vera

Forrás: http://www.tranzit.org

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

palyazatok.org will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.