palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása pályázat

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című pályázat.
Kódszám: VP6-6.2.1-16

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1154 db.

A támogatás fő céljai:

 1. A vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása
 2. a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása

Önállóan támogatható tevékenységek

A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy

B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Támogatást igénylők köre

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);
 • székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. vagy a 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.
 • a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
 • rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
 • első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

A támogatás mértéke, összege

 1. Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 2. Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
 3. Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.

A projekt területi korlátozása
A projektek megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség.

Letölthető dokumentumok

Palyazati kiiras_nem mezogazdasagi termelo

letölthető dokumentumok egyben

Benyújtási határidők

Az adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra. A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016.11.24
 • 2017.02.24
 • 2017.04.14
 • 2018.10.24

Pályázatírás