palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Népművészet Ifjú Mestere díj

A Hagyományok Háza az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésének előkészítése érdekében pályázatot hirdet. A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható, átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap tizenkétszeresének megfelelő összeg.

A díj adományozására a kultúráért felelős miniszter által felkért öttagú bizottság tesz javaslatot.

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

I. Előadóművészet

 • hangszeres népzene
 • népdal
 • néptánc
 • népmese

II. Tárgyi alkotóművészet

 • fazekas
 • faragó (kéreg, szaru, csont, fa, bútor)
 • gyermekjáték-készítő
 • kovács
 • népi bútorműves
 • népi ékszer-készítő (fém, gyöngy, lószőr)
 • szűcs, bőrműves
 • rézműves
 • szalma-, gyékény-, csuhé- és vesszőfonó
 • tojásfestő
 • mézeskalács-készítő
 • textil-hímző, -szövő (gyapjú, vászon), nemez-, viselet-, paszománykészítő, csipke készítő, kékfestő
 • népművészeti forma- és motívumkincset hordozó nagyméretű tárgyak, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plasztikák, építészeti megoldások) tervezője és kivitelezője
 • a népi hangszerkészítés formai és funkcionális követelményeinek megfelelő hangszerek, hangkeltő eszközök készítője

Pályázati követelmények

Általános feltételek:

A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor (a pályázó születési idejének tehát 1982. január 1-je és 2002. december 31-e közé kell esnie), az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10, legfeljebb 30 oldal terjedelmű dolgozat.

Az önéletrajz tartalmazza a pályázó eddigi szakmai–művészeti tevékenységének összefoglalását. (Indíttatása, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szakmai eredményei, tervei, célkitűzései.)

A dolgozattal a pályázó elméleti ismereteiről ad számot. Ennek témája lehet:

 1. hangszeres népzene, népdal és néptánc kategóriában a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.
 2. népmese kategóriában a pályázó által választott tájegység, falu vagy adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos mesetípus vagy előadói stílusjegy elemzése stb. A dolgozat írója foglalja össze a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységét, annak módszerét, szakirodalmi és/vagy archívumi tájékozottsága mellett az élő néphagyományhoz fűződő személyes élményeit is.
 3. tárgyi alkotóművészet kategóriában a pályázónak az általa megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológiai ismeretei, gyakorlati jártassága; az ezt bizonyítani hivatott pályamunkák szakmai elemzése, szakrajza. A dolgozat írója indokolja meg témaválasztását is!

 A dolgozatokat minimum 10 oldal, maximum 30 oldal (12-as betűnagyság, 1,5-es sortávolság) terjedelemben, gépelt /nyomtatott, fűzött formában, egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kérjük benyújtani. A pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelést kap. Előadó-művészeti kategóriában a megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele a gyakorlati bemutatkozásnak!

Segítségképpen lehetőséget biztosítunk a korábbi évek elfogadott dolgozatainak megtekintésére. Az olvasás feltételeiről a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ Médiatárának munkatársai adnak felvilágosítást a martinmedia@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen.

A leadandó dolgozat mellékletét képezi a dolgozat további felhasználásáról szóló nyilatkozat, melyet 1 példányban kell csatolni a dolgozat mellé! A nyilatkozat letölthető formátumban megtalálható a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon

Speciális feltételek – Gyakorlati megmérettetés

 1. I. ELŐADÓMŰVÉSZETI kategóriában
 2. HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL: Hangszeres népzene és népdal esetében a pályázó az öt nagy népzenei dialektusból három különböző tájegység anyagával készüljön. (A kisebb területen elterjedt hangszerek esetében – pl. tekerő, koboz, tambura stb. – a dialektusok szerinti jártasság számonkérését természetesen az adott hangszerek sajátosságainak megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, előadásszerűen bemutatni. A műsorszámok egyike a leadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a fennmaradt két dialektusból
  • Szólistaként énekesek és a következő hangszeresek indulhatnak: hegedűs, cimbalmos, furulyás, dudás, tekerős, tamburás, citerás, kobzás, klarinétos, tárogatós.
  • Egyéb (kísérő) hangszeresek hagyományos összetételű hangszeres csoportban, zenekari tagként vehetnek részt a pályázaton. (Természetesen ezt az előbb felsorolt hangszeresek is megtehetik, ha nem kívánnak szólistaként indulni.)
  • A hangszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, az énekes pályázók legalább egyik műsorszáma kíséret nélküli legyen.
 3. NÉPTÁNC: Néptánc kategóriában pályázni egyénileg és párban lehet. (Az erre vonatkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni a Pályázati adatlapon. A párban pályázók külön-külön adatlapot töltsenek ki, de közös dolgozatot adjanak be!)A pályázó a három nagy táncdialektus mindegyikéből egy-egy szabadon választott tájegység (falu) táncaival készül fel a bemutatóra. Ezekből két, egyenként kb. 5 perces improvizált produkciót kell közönség előtt, a tájegységnek megfelelő (lehetőleg tánc-) viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a beadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat pedig a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból. (Ez utóbbi számonkérése a pályázó általános tánctudásának felmérését szolgálja.)
  A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tagjaira (hangszeresek, énekesek, táncosok) ugyanezek a feltételek és követelmények vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy a dolgozat nemzetiségi témájához kapcsolódó bemutatón kívül a másik két produkció két különböző dialektusból származó magyar- és/vagy anyaországi tánc- és zenei anyag lehet. (A határon túli magyar pályázókra nem ezek, hanem a magyarországiakra is érvényes feltételek vonatkoznak.)
  A néprajzi gyűjtéssel, néptánc szakirodalommal és a dolgozat elkészítésének tartalmi-formai követelményeivel kapcsolatban a Magyar Etnokoreológiai Társasághoz lehet segítségért fordulni: e-mail: etnokoreo@gmail.com
  Próbalehetőséget (és táncosok részére zenekart) a helyszínen biztosítunk, a különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni!
 4. NÉPMESE: Népmese kategóriában a pályázónak két szöveget kell – a hagyományos magyar mesemondás stílusában, választása szerint, illetve a gyűjtött anyagnak megfelelően – közönség előtt elmondania (lásd: Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya). Az egyik a leadott dolgozatban leírt témához kapcsolódjon, a másikat a zsűri a helyszínen választja ki a pályázó által benyújtott repertoárból. A benyújtott lista (a pályázó mesemondói alkatának és tevékenységének megfelelően) tartalmazzon a népmese különböző, fontosabb műfajaiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellamese, legendamese, állatmese, csalimese, igaztörténet). (Lásd: Néprajzi Lexikon III. 739.)
  A pályázatban, ill. a bemutatón tükröződjenek:

  • szakirodalmi ismeretek, önálló terepmunka és/vagy archívumi kutatás;
  • az adott táj mesekincsének /a mesemondási alkalmaknak/mesetípusnak alapos néprajzi ismerete
  • a választott magyar népmese mesteri szintű gyakorlati,  a népmese szabad, improvizatív, stílusos, a hagyományos előadásmódot követő előadása
  • folklorisztikai hitelesség

II. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET kategóriában

A pályázónak a választott szakágában

 • 5 egyedi tárgyat, vagy
 • egy funkcionálisan összetartozó tárgycsoportot (pl. étkészlet, garnitúra), vagy
 • egy 5 darabból álló tárgycsoportot kell beküldenie.

Kivétel a tojásfestő kategória, ahol a pályázónak 20 db pályázati anyagot kell beadnia.

A viseletkészítő kategóriában 3 teljes öltözékkel lehet pályázni.

Ha a beadott pályázati anyag száma nagymértékben eltér a kiírástól, a pályázati anyagot erre hivatkozva a zsűri elutasíthatja az értékelésen.

Nagyméretű tárgyak és köztéri tárgy-együttesek készítői a pályamunkákat ábrázoló, legalább A/4 formátumú, jó minőségű fényképeket küldjenek be minden beadandó tárgyról.

Bútorkészítők teljes bútor-együttessel pályázzanak. Amennyiben a pályázónak nincs lehetősége a teljes pályamunka beszállítására, akkor a jó minőségű A/4-es fényképek mellett két reprezentatív tárgyat szíveskedjenek beküldeni.

Az alkotók önálló tervezéssel, a népi alkotóművészet hagyományaira építő, vagy azt felhasználó tárgyakkal pályázhatnak.

A beadott tárgyakból − a zsűri értékelése alapján − kiállítás készül augusztus közepén. A beadott tárgyak visszaadására − amennyiben kiállításra kerültek − csak a kiállítás lebontása után (szeptember végén) kerülhet sor.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtása

A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2017. május 2-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére (1251 Budapest, Pf. 23.) postai úton, vagy személyesen a 1011 Budapest, Fő utca 6/b címre (munkanapokon H-Cs: 9.00-16.00, P: 9.00-14.00 óra között).

A dolgozatokat egy elektronikus példányban is kérjük benyújtani az alábbi e-mail címekre:

 • népzene, népi ének: berta.alexandra@hagyomanyokhaza.hu
 • néptánc: dora.fruzsina@hagyomanyokhaza.hu
 • népmese: szabad.boglarka@hagyomanyokhaza.hu
 • kézművesség: mundrusz.anett@hagyomanyokhaza.hu

Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot és egy személyi adatok nyilvántartásáról szóló nyilatkozatot is (amelyek letölthető formátumban megtalálható a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon).