palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Írj saját kadenciát Beethoven hegedűversenyéhez!

A Budavári Önkormányzat pályázatot hirdet Írj saját kadenciát Beethoven hegedűversenyéhez! címmel.

A pályázati felhívást a Budavári Önkormányzat a „Beethoven Budán 2017” komolyzenei koncertsorozat keretében hirdeti meg.

A pályaműveket még három hétig várják a 3000 euró összdíjazású versenyre!

A verseny célja, hogy inspirálja a hegedűművészeket, hogy saját kadenciát írjanak és játsszanak Beethoven hegedűversenyéhez, bemutatva  ezzel elképzeléseiket, új interpretációkat teremtve a Beethoven-művekhez.

Nevezés: A versenyben való részvétel nevezéshez kötött, a versenyre 35 éves kor alatt lehet jelentkezni.

Nevezési határidő: 2017. március 31. 12:00

Nevezni új, eddig nem publikált vagy előadott, a pályázó(k) által komponált és előadott kadenciával lehet Beethoven: D-dúr hegedűverseny (op. 61 ) I., II. és III. tételéhez. Egy pályázó maximum három pályázatban vehet részt, minden pályázatot külön-külön, saját jeligével kell leadni.

A zsűri tételenként választja ki a legjobb kadenciát, így három első helyezett születik.

A három legjobb pályamű 1 000 – 1 000 euró díjazásban részesül.

A pályaműveket zárt, jeligével ellátott borítékban kell leadni 2017. március 31-én déli 12 óráig a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).

A pályaművek a megadott határidőig postán is beküldhetők a Budavári Önkormányzat postacímére (1250 Budapest, Pf. 35.)

A küldeménynek a határidőig meg kell érkeznie a címre. A borítékra kérjük ráírni a jeligét és azt, hogy „Beethoven kadenciaverseny”. A pályamű mellett lezárt, jeligével ellátott borítékban kell megadni a pályázó(k) személyes adatait: név, lakcím, elérhetőség, rövid fényképes életrajz. A pályaműveket hangfelvételen kell beadni (pl. CD, pendrive vagy memóriakártya), de a pályázó(k) egyéni döntése alapján kottás lejegyzés is mellékelhető. Azokat a pályázatokat (pl. videofelvétel), amelyen a szerző vagy az előadó azonosítható, nem tudjuk figyelembe venni, mivel sértik a pályázat anonimitását.
A felvételnek nem szükséges tartalmaznia a teljes tételt, elég maga a kadencia.
Amennyiben a felvétel a teljes tételt tartalmazza, a kíséret lehet zenekari vagy zongorakíséret is. A felvétel technikai minőségének értékelése nem bírálati szempont, de javasolt technikai értelemben is élvezhető minőségű felvétel beadása.

A pályázatokat a Budavári Önkormányzat által felkért zsűri bírálja el, amelynek tagjai:

Rolla János  Kossuth-díjas hegedűművész, a zsűri elnöke
Pauk György hegedűművész, a londoni Royal Academy of Music professzora
Fekete Gyula zeneszerző, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanszékvezetője
Mácsai János  zenetörténész
Zombola Péter  zeneszerző, az MR Zenei Együttesek mûvészeti vezetője

Díjazás, nyeremények

  • A Hegedűverseny egyes tételeihez született legjobb kadenciák díjazása egyenként 1000-1000 euró.
  • A győztes pályázatok szerzői vállalják, hogy nagyzenekari kísérettel előadják a Hegedűverseny egy-egy tételét az általuk komponált kadenciával a  Beethoven Budán 2017 nyitóhangversenyén, 2017. május 3-án este a Budai Várban.A zsűri döntése  ellen  felszólalásnak  vagy jogorvoslatnak nincs helye. Az Önkormányzat a nem díjazott pályaműveket a pályázóknak visszaszolgáltatja, azokat személyesen vagy meghatalmazott útján a bírálatot követő 60 napon belül lehet átvenni. Ezt követően a pályázat kiírója a pályaművek megőrzésére nem vállalkozik, azokért felelősséget nem vállal.

A zsűri döntése ellen felszólalásnak vagy jogorvoslatnak nincs helye.

Jogi vonatkozások

Az elkészült pályaművek szerzői joga a szerzők tulajdonát képezik. A versennyel kapcsolatos minden képi és írott anyag a versenyt szervező Budavári Önkormányzat szellemi tulajdona, azok felhasználása, másolása, sokszorosítása kizárólag a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges.A verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy esetlegesen alacsony számú nevezés esetén a versenyt nem indítja el. Ebben az esetben a jeligés borítékok felbontásra kerülnek és a beküldött pályamunkákat az önkormányzat 30 napon belül visszajuttatja a pályázóknak.

A pályázók adatai  kizárólag a verseny lebonyolításához kerülnek nyilvántartásba, azok harmadik fél számára nem kerülnek átadásra.

A nevezéssel a nevező személy elfogadja a jelen szabályzatot.

Írj saját kadenciát Beethoven hegedűversenyéhez!