palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális-művészeti fesztiválok megrendezésének támogatására

Pályázat kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális-művészeti fesztiválok megrendezésének támogatása, amelyek önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkeznek, rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülnek, időtartamuk legalább 3 egymást követő nap, napi programkínálatuk bővebb egyetlen programnál és a kulturális értékközvetítést fontos elemnek tekintik és magas színvonalon valósítják meg.

A pályázat kiíró elvárása, hogy a támogatott fesztivál a kulturális alapellátást is szolgálva gazdagítsa nemzeti műveltségünket, a hazai és a nemzetközi előadók jeles képviselői mellett törekedjen a fiatal tehetségek bemutatására. Járuljon hozzá az ország/egy-egy régió/település kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának erősítéséhez.

Pályázati feltételek:

 • a rendezvény költségvetése Magyarország területén megvalósuló fesztivál esetén legalább 7,5 millió Ft, határon túl megvalósuló fesztivál esetén legalább 5 millió Ft;
 • a költségvetés forrásai között szerepel bevétel,
 • a várható bevételeket (jegybevétel, vendéglátás és más kereskedelmi bevétel, bérleti díj, olyan szponzorációs bevétel, amely a pályázat beadásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére) kell feltüntetni,
 • igazolt tagja valamelyik hazai és/vagy nemzetközi szakmai szervezetnek:
  • Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége CIOFF,
  • Magyar Fesztivál Szövetség,
  • Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége,
  • Magyar Színházi Társaság,
  • Magyar Zenei Tanács,
  • Szabadtéri Színházak Szövetsége,
  • Teátrumi Társaság,
  • Független Előadó-művészeti Szövetség,
  • CIOFF (The International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art – Nemzetközi Néptáncfesztivált Szervezők Világszövetsége),
  • EFA (European Festival Association – Európai Fesztivál Szövetség),
  • ETU (European Theatre Union),
  • IETM Informal European Theatre Meeting – Európai Informális Színházi Találkozó (újnéven: International Network for Contemporary Performing Arts),
  • IFEA (International Festivals & Events Association – Fesztiválok és Rendezvények Nemzetközi Szövetsége,
  • önálló URL címmel (weblappal) és naprakész facebook oldallal rendelkezik,
  • a pályázó az NKA-portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat nem támogatja:

 • Filmes, gasztronómiai fesztiválok és településnapok megvalósítását célzó pályázatokat
 • két- vagy hároméves kötelezettségvállalás keretében támogatott fesztiválra támogatás nem igényelhető.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 230.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 15.000.000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%.

Altéma kódszáma: 206107/231

Pályázók köre:

 • jogi személyek,
 • egyéni vállalkozók.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. május 1.–2018. május 3. között megvalósuló fesztiválok

Az adott fesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadások kezdő időpontja (a számlák teljesítésének időpontja) a fesztivál konkrét kezdő időpontját megelőző maximum 120 nap lehet.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 1 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10.000 Ft + 27% áfa összegnél –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium előírja.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 20%-a.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 6-án, éjfélig lehet.

Pályázat kulturális-művészeti fesztiválok megrendezésének támogatására.