palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Rákoskerti Művelődési Ház logótervező pályázat

A Vigyázó Sándor Művelődési Ház tagintézménye, a Rákoskerti Művelődési Ház pályázatot hirdet. 
A pályázat tárgya: új, intézményi logó megtervezése a Rákoskerti Művelődési Ház számára. A logó a művelődési ház arculatában, kampányaiban, online és nyomtatott felületein, rendezvényein, valamint minden tevékenységében meg fog jelenni.

Tartalmi elvárások:

A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

 • kifejezi a művelődési ház szakmai küldetésének és munkájának tartalmi sajátosságait és jellegét kifejezéstárát illetően figyelembe veszi Budapest-Rákoskert kerületrész hagyományos és speciális jellemzőit
 • látványos, jól azonosítható, minden más logótól egyértelműen elkülöníthető legyen
 • a feliratnak a logó használatakor kis méretben is jól olvashatónak kell lennie
 • a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen

A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely, 18. életévét betöltött természetes személy.

A pályázati részvétel feltételei:

 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó maximum 5 db, jeligével benyújtott pályamunkával nevezhet.
 • A pályázat egyfordulós.
 • A pályázó a benyújtással egyidőben, külön nyilatkozat megtétele nélkül felelősséget vállal arra, hogy:
  • A pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.
  • A pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen. Eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a pályázati díjat köteles visszafizetni és kártérítést adni.
  • A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével azonosíthatóan is).
  • A pályázat kiírója a nyertes logóterv felhasználására teljes, kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött pályamunkákat tovább alakíthatja, felhasználhatja.
  • A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
  • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
  • A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • A logó terve színes és egyszín variációban (JPG vagy TIF formátumban)
 • A logó minimális méretben használható, 10×10 mm nagyságú terve ((JPG vagy TIF formátumban)
 • Rövid, magyarázó leírás (PDF formátumban)
 • A pályázó adatai és elérhetőségei (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) (PDF formátumban)

A nyertestől a nyertes pályamunkát „AI” formátumban és nyitott állományban kérjük leadni. A logóhoz felhasznált betűtípust font formájában kérjük mellékelni. Amennyiben a pályázat nyertese az „AI” formátumú logót és a nyitott állományt, valamint a font formát nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30., vasárnap, 24.00 óra

Módja: A pályázati anyagot JELIGÉVEL ellátott e-mailben kérjük benyújtani a rakoskert.szervezes@vigyazomh.hu címre. A levél tárgya: Rákoskerti Művelődési Ház logótervezés_”………” (ide írják a jeligét)

A pályázati anyag elvárt formátuma: JPG vagy TIF. A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat és a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit külön-külön PDF-ben kérjük beküldeni. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.

Érvényes: az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a megadott e-mail címre megérkezik.

A pályázat díja: 80.000.- Ft, melynek kifizetésére a kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a Rákoskerti Művelődési Ház e-mail címén (rakoskert.szervezes@vigyazomh.hu) tehetik fel a kérdéseiket.

Teljes pályázati kiírás: Rákoskerti Művelődési Ház logótervező pályázat