palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium Meghívásos pályázata-ACAX-Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda

nka fotóművészeti szakmai kollégiumA Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a 2009. június 1.–2010 február 28. közötti időszakra fotóművészeti kurátori vizitor-program megvalósítására. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!

Altéma kódszáma: 1803

A meghívott pályázó:   ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda

Pályázati keretösszeg: 1 200 000 Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell a „Check in Budapest” vizitor-program pontos koncepcióját, valamint azt, hogy e programot milyen szakmai háttérrel tudja az iroda a fotóművészet irányába kiterjeszteni. Tartalmaznia kell továbbá a program keretében lebonyolítandó kurátori látogatások (három fő) előzetes költségvetését, és e költségvetésen belül konkrétan meg kell neveznie, hogy milyen jogcímre kéri az NKA támogatását.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

  • utazás (nemzetközi és helyi);
  • szállás;
  • honorárium (előadó, fotográfus, rendezvényszervező, fordító, tolmács);
  • portfóliók előkészítése (anyagköltsége nyomtatás, szerkesztés, fénymásolás);
  • reprezentációs költség;
  • terembérleti díjak.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.
A támogatást elnyert pályázó kiadványain, meghívóin és a fesztivál eseményein köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető. A kollégium kötelező önrészt nem ír elő.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma: A három látogatás részletes beszámolója, amely tartalmazza a bemutatott fotóművészek névsorát, a prezentált előadás témájának összefoglalását (legalább hat oldal terjedelemben).
Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA