palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Színházi Szakmai Kollégium pályázata

nka_színházi szakmai kollégiumA Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az alábbi témakörökben: LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!

1. Új színházi produkciók bemutatására – Altéma kódszáma: 1317

2. A 2008/2009-es évadban, vagy korábban bemutatott, kimagasló művészi értéket képviselő színházi produkciók bemutatóhelyen kívüli, de országhatáron belüli előadására – Altéma kódszáma: 1326

3. Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi szakmai útja – Altéma kódszáma: 1304

4. Színházszakmai publikációk, kiadványok hagyományos vagy elektronikus (CD, DVD) formában történő megjelentetésére – Altéma kódszáma: 1312

1.  Új színházi produkciók bemutatására-Altéma kódszáma: 1317

Pályázni a 2009. szeptember 1.–2010. május 31. között bemutatandó produkciókra lehet.

Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói),
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Egy pályázó csak egy produkció színrevitelére pályázhat!

A pályázathoz csatolni kell:

 • az altémához kapcsolódó betétlapot,
 • a produkció részletes leírását,
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát,
 • állandó játszóhellyel nem rendelkező társulatok esetében a befogadó nyilatkozatát,
 • az évadra vonatkozó művészeti tervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • művészek tiszteletdíjára,
 • szerzői, fordítói honoráriumra,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékekre,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!
A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő jogcímekre lehet felhasználni.
A támogatási összeg utalása a bemutató előadás időpontjához igazodva, ütemezetten történik.

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • a dramaturgiai, szcenikai vagy egyéb újításokkal kísérletező előadásokat,
 • a gyermek- és ifjúsági előadásokat, beavató színházi kezdeményezéseket,
 • magyar szerzők műveinek bemutatását – különös tekintettel az ősbemutatókra.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a bemutatott produkció elemzését, a produkciós költségvetés bemutatását, a produkció utóéletének felvázolását,
 • a bemutató előadással kapcsolatos dokumentumokat (minimum 8 db előadásfotó, minimum 1 db fotó a bemutató közönségéről, műsorfüzet, plakát, sajtóvisszhang stb.).

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 120 millió forint.

2. A 2008/2009-es évadban, vagy korábban bemutatott, kimagasló művészi értéket képviselő színházi produkciók bemutatóhelyen kívüli, de országhatáron belüli előadására – Altéma kódszáma: 1326

Pályázni a 2009. szeptember 1. – 2010. május 31. között megvalósuló vendégjátékokra lehet.
Pályázhatnak:

 • hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói),
 • független művészekből álló társulások.

A pályázatot az előadást létrehozó színház/társulat/társulás adhatja be!!
Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Egy társulat csak egy produkció bemutatására pályázhat!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kimagasló művészi értékről szóló referenciákat (díjak, újságcikkek, fesztivál- és vendégjáték meghívások)
 • a tervezett előadás- és nézőszámot;
 • a meghívó fél befogadó nyilatkozatát,
 • a részletes költségvetést, feltüntetve a befogadó és a meghívott által vállalt tételeket,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra (művészek és közreműködők)
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére ,
 • szállítási díjra,
 • eszközbérleti díjra,
 • pr-költségre.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • ha az előadás ott jelenik meg, ahol a helyi társadalmi, kulturális közegben esztétikailag hiánypótlónak minősül,
 • ha a fogadóhely rendszeres (legalább négy produkció/évad) befogadói tevékenységet vállal.
 • A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:
 • a vendégjátékkal kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.)

Igényelhető támogatás: maximum 1 millió Ft.
Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint

3. Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi szakmai útja – Altéma kódszáma: 1304

Pályázni a 2009. szeptember  1.–2010. január 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

Pályázhatnak:

 • magánszemélyek (színházművészek, színházi szakemberek),
 • hazai, valamint magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói),
 • tudományos és oktatási intézmények,
 • független művészekből álló produkciós társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Magánszemély pályázó esetén nem kell nevezési díjat fizetni!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tanulmányút, meghívás célját,
 • a program részletes leírását,
 • az utazó, meghívott szakmai életútját,
 • az utazás időpontját, helyét,
 • meghívólevelet/elfogadó nyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát,
 • nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az út során szerzett tapasztalatait összefoglaló úti beszámoló – amennyiben a REVIZOR, az NKA kritikai portálja befogadja – megjelentethető.

Támogatás kérhető:

 • részvételi díjra,
 • tiszteletdíjra (fogadás esetén),
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:
azt a magánszemély pályázót, aki

 • a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli és ezt nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolja,
 • olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • utazás esetén az utazás eredményeit összefoglaló úti beszámolót és/vagy a tanulmányút alapján született publikációt,
 • fogadás esetén a befogadó fél beszámolóját a külföldi szakember magyarországi útjának szakmai eredményéről.

Igényelhető támogatás: maximum 500 ezer forint.
Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint

4. Színházszakmai publikációk, kiadványok hagyományos vagy elektronikus (CD, DVD) formában történő megjelentetésére – Altéma kódszáma: 1312
Pályázni a 2009. szeptember 1.–2010. augusztus 31. között megjelenő kiadványokra lehet.

Pályázhatnak:

 • színházi szervezetek, intézmények,
 • kiadók.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a készülő kiadvány szinopszisát és/vagy tartalmi összefoglalóját,
 • a kiadvánnyal elérni kívánt cél és a célközönség leírását és a terjesztésre vonatkozó elképzeléseket,
 • a szerző (vagy szerkesztő), fordító eddigi munkásságát bemutató életrajzot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • tiszteletdíjra (írói, fordítói, szerkesztői),
 • jogdíjra (szöveg, fotó).
 • nyomdai előkészítésre:

– szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra,

 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, lemezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás, csomagolás),
 • digitális megjelentetés esetén ezeken túl:

– a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire,
–  gyártási költségekre (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is)

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, elfogadásáról a kollégium dönt!
A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • a kortárs drámával foglalkozó kiadványokat,
 • a mai magyar színház elismert művészeivel foglalkozó kiadványokat,
 • ha a pályázat nemzetközi színházi jelenségek bemutatásával foglalkozik,
 • ha a munka egy sorozat részét képezi.

Igényelhető támogatás: maximum 1 millió Ft.
Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint
A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.
A pályázó nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz).
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap portál azonosítót”.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza.
Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)
A pályázat 2009. május 25-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA