palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Római Magyar Akadémia Képzőművész Ösztöndíjára

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képző- művészeti Lektorátus pályázatot hirdet a Római Magyar Akadémia 2009-2010. évi képzőművész ösztöndíjára. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!

Pályázhatnak: hivatásos festőművészek, grafikusművészek és szobrászművészek – a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók kivételével.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 12 fő

Az ösztöndíj időtartama: 2 hónap

Az ösztöndíjasokat a Római Magyar Akadémia 2009 ősze és 2010. július 15-e között tudja fogadni.

Az ösztöndíjkeret felosztásáról művészettörténészekből és képzőművészekből álló bírálóbizottság dönt. Az eredményről a beadástól számított hat héten belül valamennyi pályázó értesítést kap.

Az ösztöndíj összege: 630 Euro/hó, amelyből szállásdíjként 7 Euro/nap fizetendő a Római Magyar Akadémián.

A pályázat az erre a célra szolgáló űrlap kitöltéséből, az ehhez csatolt pályázati munkatervből és a mellékletekből áll.

A munkatervnek a művészi koncepció kifejtését kell tartalmaznia, amelyet a pályázó az ösztöndíj elnyerésével kíván megvalósítani. Mellékletként az eddigi munkásságról katalógust, portfoliót, diát vagy fotókat kérünk beadni. Nyelvismeret nem feltétel, de értékelési szempont, ezért az idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni. Csak egyénileg lehet pályázni, csoportosan nem. Iparművészek, fotóművészek, restaurátorművészek pályázata a kiírásnak nem felel meg.

Pályázati űrlap kapható az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálatán (Budapest, V. ker. Szalay utca 10-14.), vagy letölthető a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus honlapjáról (www.lektoratus.hu).

A pályázatokat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátuson kell benyújtani, vagy postán elküldeni. Cím: 1014 Budapest, Úri utca 54-56.

Postacím: 1250 Budapest 1. Pf.: 17.

További információ: Lőcsey Ágnes osztályvezető, 356-7444/107 mellék.

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. június 15. hétfő, 15 óra.

Gyakorlati tudnivalók:

Az ösztöndíj célja, hogy (elsősorban) Rómában lehetőséget biztosítson a szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére, szakmai kapcsolatok teremtésére, Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas egyéni művészetének továbbfejlesztését.

Az Akadémián közvetlen alkotómunkára csak korlátozott mértékben van lehetőség. Munkaeszközről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia. Az Akadémia kétévente az előző időszak ösztöndíjasainak a műveiből közös kiállítást rendez kiállítótermében. Az Akadémiáról részletes információkat a www.magyarintezet.hu honlapon lehet kapni.

Az elhelyezés két-, illetve egyágyas szobákban történik, ahol főzési lehetőség is van.

Parkolási lehetőség az Akadémián nincs.

A kiutazási költség 50%-a megtérítésre kerül abban az esetben, ha az ösztöndíjas repülőgéppel utazik. Az útiköltség-térítés kifizetését a Balassi Intézet bonyolítja, és csakis abban az esetben lehetséges, ha a kiutazó 30 nappal a kiutazás időpontja előtt jelzi igényét, mivel a repülőjegyeket a Balassi Intézet rendeli meg (Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51., kapcsolat: Kenyeres Erzsébet, tel.: 06-1-666-7952).

Baleset- és betegbiztosításról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

A nyertes pályázók számára a kiutazással kapcsolatos további teendőkről a minisztérium közös konzultációt fog tartani.

Az elnyert időtartam több részletben való letöltésére nincs mód. Az elnyert, de az akadémiai évben igénybe nem vett ösztöndíjak érvényüket veszítik.
(okm)