pályázatok ösztöndíjak Archive

Pályázat magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2010/2011. tanévre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre.

A Robert Bosch Stiftung ösztöndíja fiatal szakemberek számára

A Robert Bosch Stiftung kilenchónapos nemzetközi továbbképzési programot hirdet, mely program elsősorban közigazgatásban  (közigazgatási szerveknél, közvállalatoknál, közhasznú társaságoknál) dolgozó, magyarországi, bulgáriai, csehországi, lengyelországi, romániai és szlovákiai fiatal vezetőjelölteket kíván támogatni. Az ösztöndíjprogram keretében évente 25, átlagon felüli tehetségű, fiatal szakember nyer meghívást az említett országokból németországi hospitálásra. A kollégisták német  vagy európai hivatalokban, valamint a

Pályázat külföldi tudományos, művészeti, felsőfokú intézményekben tanulmányokat folyató magyar állampolgárságú cigány fiatalok számára

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint  a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet cigány hallgatók részére a 2009-es évre.

A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház–Romano Kher tanulmányi ösztöndíj pályázata Budapesten állandó lakcímmel rendelkező roma fiatalok számára a 2009/2010. tanév I. félévére

A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház pályázatot ír ki középfokon és felsőfokon tanuló Budapesten állandó lakcímmel rendelkező roma / cigány diákoknak, középfokon 10.000 Ft/hó, felsőfokon 20.000 Ft/hó ösztöndíjra.

A STANISLAS KOSTKA ALAPÍTVÁNY TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA 2009/2010

A Stanislas Kostka Alapítvány (belgium) a Faludi Ferenc Akadémia együttműködésével tanulmányi ösztöndíj-at hirdet a 2009/2010-es tanévre. Belgium francia nyelvű egyetemein egy éves, diplomát adó posztgraduális tanulmányok folytatására! Kiegészítő mesterképzés (master complémentaire)-re, 60 kredites mester képzésre (master de 60 crédits), vagy 120 kredites mesterképzés (master de 120 crédits) első vagy második évére. (Első év esetén hosszabbítás

Marie Claire Virágai – ösztöndíj a Marie Claire-től

Szeptemberi számával különleges ösztöndíjprogramot hirdetett a Marie Claire. A Marie Claire Virágai ösztöndíjra hét kategóriában, 14 és 24 év közötti magyar nők pályázhatnak, akik tehetségesnek érzik magukat valamely művészeti vagy természettudományi területen, és konkrét elképzelésük van arról, hogyan használnák fel az ösztöndíjat fejlődésük, tehetségük gondozása érdekében.

Pályázat magyar állami ösztöndíjra (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében 2010-re magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára  magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre. A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású

Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak elnyerésére nyílt pályázati felhívás

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) pályázatot hirdet a 2009. évre, határon túli magyar írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi vagy kritikai munkájukhoz kérnek támogatást. Az ösztöndíj célja,hogy a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve – korosztálytól függetlenül – kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázaton

Pályázat roma fiatalok továbbtanulásának támogatására

A Tolna Megyei Közoktatás – fejlesztési Közalapítvány pályázatot hirdet a 2009/2010-es tanévre, a négy, hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok cigány tanulói, valamint azon középiskolák cigány tanulói számára, akiknek tanulmányai érettségi megszerzésére is irányulnak. Keretösszeg: 1,5 millió Ft.

Pályázat miniszteri ösztöndíjra a 2009/2010-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekben államilag támogatott, határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra – 10 hónap időtartamra – 2009/2010-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekben államilag támogatott nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben, nappali tagozatos mesterképzésben, résztvevő azon határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára, akiknek a 2008/2009-es tanév 10 hónapos időtartamára az oktatási

Pályázat miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas egyéni teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2009/2010-es tanév őszi szemeszterében.

Pályázat miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2009/2010-es tanév őszi szemeszterében szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére

Pályázat miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2009/2010-es tanév őszi szemeszterében szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére

Pályázat miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2009/2010-es tanév őszi szemeszterében román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek részére.

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázat 2009

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány (MZFK) meghirdeti az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósuló második Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázatot.

Pályázat a Római Magyar Akadémia Képzőművész Ösztöndíjára

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képző- művészeti Lektorátus pályázatot hirdet a Római Magyar Akadémia 2009-2010. évi képzőművész ösztöndíjára. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!

Pályázat a 2009/2010-es tanévben államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre a magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2009/2010-es tanévben.

Pályázat a 2009/2010-es tanévben államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre a magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen nyílt pályázatot hirdet államilag támogatott doktori képzésben történő részvételre magyarországi felsőoktatási intézménybe nappali tagozatos PhD/DLA képzésre felvételt nyert horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a 2009/2010-es tanévben.

Pályázat a Harsányi István-díj elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését,

Pályázat önkéntes tevékenység végzésére külföldön roma fiataloknak

A Roma Gadje Párbeszéd az Önkéntes Szolgálat Által (RGDTS) nemzetközi önkéntes szervezet keretében cigány/roma fiatalok számára nyílik lehetőség önkéntes tevékenységben részt venni Európa több országában. Az önkéntességen keresztül a fiatalok idegen nyelveket (olasz, német, francia, angol stb.) sajátíthatnak el, hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek más népek kulturális sajátosságaiból, megismerkedhetnek társadalmi kihívásokkal, szolidaritást vállalhatnak nemzeti kisebbségekkel.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu