palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre

okm pályázatokA Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2010/2011. tanévre magyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre.


A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyarnyelv-tudásának és magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Intézetben kerül sor.

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére bocsátja – a végbizonyítványon kívül – a szükséges tantárgyleírásokat.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi Szabályzatának megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik, és – a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

A képzés időtartama 10 hónap (2010. szeptember – 2011. június).

Az ösztöndíj tartalma:

 • ingyenes képzés,
 • 21.000 Ft/hó ösztöndíj,
 • kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít),
 • a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 20 fő

A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje:

 • A New York-i címre: 2010. április 1.
 • A kanadai címre: 2010. március 25.

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2010. április 30., amelyet követően 15 napon belül a Balassi Intézet értesítést küld a pályázat eredményéről.

A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és a Balassi Intézet képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Balassi Intézet a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:

 • kitöltött pályázati adatlap – csak számítógéppel kitöltött lapot fogadunk el!
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról,
 • kézzel írott önéletrajz,
 • az útlevél másolata,
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata,
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása másolatban.

A pályázót érintő költségek:

 • az utazás költségei,
 • az étkezés költségei,
 • nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 18.900 Ft, felsőfok: 19.850 Ft; ECL B2 vagy C1 22.000 Ft),
 • diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
 • javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére:
 • kb. 250 USD / hó,
 • tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
 • egy belföldi (40.000 Ft) és egy erdélyi kirándulás (80.000 Ft) költsége, 2000 Ft az intézeti belépőkártyára és az esetleges kollégiumi rongálásokra, valamint 1.960 Ft a diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor fizetendő.)

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező erdélyi kirándulás díját, 600 USD-t előre befizesse. A befizetés módja: USA-n belül csekken, USA-n kívül nemzetközi bankutalványon, a Hungarian Scout Association részére. Az átutaláshoz szükséges adatok: Bank Routing #021205376; számlaszám: 154030818. A Szövetség címe: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435). A csekket, illetve az átutalás elismervényét a pályázattal együtt Dr. Némethy Kesserü Judit címére kell küldeni (lásd lent).

Sikertelen pályázat esetén a kirándulás díját a Hungarian Scout Association visszafizeti a pályázó részére. Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a képzésen, a befizetett összegnek csak az 50%-át téríti vissza a Hungarian Scout Association.A tanfolyam, valamint a Balassi Intézet szabályzatainak és a sikeres pályázó által aláírandó szerződés szövege a Teleki Pál Alapítvány, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, illetve a Canada – Hungary Educational Foundation irodájától kikérhető.

Információ:
Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
E-mail: jn2@nyu.edu
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfő-szerda-péntek)
Tel.: (00-1-973-208-0450); Fax: (00-1-973) 208-1451
e-mail: gabona@aol.com

Vagy:
Judy Young Drache (Canada-Hungary Educational Foundation)
21 McLEOD ST., Ottawa,ON, K2P0Z4, CANADA
Tel.: 613.567.5756
Fax: 613.234.1959
E-mail: judyyoung@drache.com vagy editor@hungarianpresence.ca
Web: http://www.hungarianpresence.ca

A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre, 1 példányban elküldeni:

1. Kanada kivételével bármely országból:
Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USA

2. A kanadai jelentkezők az alábbi címre küldjék jelentkezésüket:
Judy Young Drache (Canada-Hungary Educational Foundation)
21 McLEOD ST., Ottawa,ON, K2P0Z4, CANADA

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma (www.okm.gov.hu) és a Balassi Intézet honlapjáról (www.balassi-intezet.hu).

Forrás: OKM