palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázat 2009

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázat 2009A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány (MZFK) meghirdeti az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósuló második Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázatot.

A pályázat célja

A pályázat célja a nemzetközi tapasztalattal és kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkező tehetséges fiatal oktatók-kutatók itthon tartása, illetve hazatérésük elősegítése.

Az ösztöndíj bármely tudományterületről olyan fiatal, tehetséges oktató-kutatók tudományos életpályáját támogatja, akik vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt valamelyik magyar felsőoktatási intézményben végzik tudományos kutatómunkájukat.

A pályázat tárgya

Azon kiemelkedő fiatal oktató-kutatók Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban részesítése, akik kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkeznek.

A finanszírozás forrása

A pályázatot a MZFK háromszor hirdeti meg. A teljes támogatás összege: 294 030 000 Ft, melyet 85%-ban az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus és 15%-ban a MZFK finanszíroz. Az első pályázati fordulón (2008-as kiírásban) a teljes támogatásból 113 014 000 Ft-ot, a második kiírásban (2009-es kiírás) szintén 113 014 000 Ft-ot, és a harmadik (2009 második kiírásban) 68 002 000 Ft-ot oszt ki a nyertes pályázók között a Közalapítvány. Amennyiben valamelyik fordulóban nem lesz elegendő olyan pályázó, aki megfelel az ösztöndíj követelményeinek, a fennmaradó támogatási összeg a következő pályázati forduló összegét növeli.

A támogatás összege

A támogatás két részből tevődik össze:

  • egy havi ösztöndíjból, melynek összege: 302 500 Ft*, és
  • kutatástámogatásból, amely összege évente maximálisan 948 750 Ft.

Ösztöndíjasonként adható éves támogatás maximális összege 4 578 750 Ft.

A kutatástámogatás összege tartalmazza az ÁFÁ-t.

A támogatás időtartalma

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj két kategóriában pályázható: Magyarországon kutató posztdoktorok, illetve külföldről hazatérőposztdoktorok. Az első kategóriába tartozó kutatók maximum 12 hónapra pályázhatnak, de kérhetnek hosszabbítást is a második évre, ez esetben újra át kell esniük a pályázati procedúrán. A második kategóriába tarozó kutatók maximum 19 hónapra pályázhatnak, mivel az ösztöndíjas időszak nem tarthat tovább 2011. március 31-nél.

Támogatható tudományterületek:

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak.

A pályázat célcsoportja

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjra azon kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó, nemzetközi tapasztalattal rendelkező fiatal posztdoktorok pályázhatnak, akik a kiírás évében nem töltik be a 40 életévüket. A pályázónak emellett PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal kell rendelkeznie, melyet nem régebben szerzett, mint a pályázat beadásának határidejét megelőző 8 év. A pályázónak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj ideje alatt egy magyar felsőoktatási intézményben (az intézmény beleegyező nyilatkozatát csatolni kell) végzi tudományos kutatómunkáját, és az ösztöndíj mellett nem folytat egyéb rendszeres jövedelemszerző tevékenységet, illetve nem részesül más tudományos ösztöndíjban.

Támogatható költségek

Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt kétféle támogatásban részesül: havi ösztöndíjban és egyszeri kutatástámogatásban. A kutatástámogatás kizárólag olyan költségek fedezetére használható fel, amely közvetlenül kapcsolódik a kutatási tevékenységhez. A kutatástámogatást a Közalapítvány annak a felsőoktatási intézménynek a számlájára utalja, amelyben az ösztöndíjas a kutatásait végzi, így a támogatásból beszerzett eszközök a felsőoktatási intézmény tulajdonát képezik. Az eszközök beszerzésén kívül e támogatásból konferencia részvétel, külföldi tanulmányút, kutatásokhoz szükséges alapanyagok, publikáció, fogyó eszközök beszerzése finanszírozható. A támogatásból általános (rezsi) költségek nem finanszírozhatóak.

A pályázatokat az alábbi kritériumok alapján értékelik

  • A pályázó szakmai és tudományos tevékenysége;
  • A pályázó külföldi tudományos tevékenysége;
  • A munkaterv tudományos értéke, és annak vizsgálata, hogy a befogadó intézmény alkalmas-e a kutatási program elvégzésének biztosítására.

Beszámolás

Minden ösztöndíjasnak legalább egy időközi (12 hónap, vagy annál kevesebb időtartamú támogatás esetén a támogatási idő felénél) és egy záró beszámolót kell készítenie a Közalapítvány felé. A beszámolóknak tájékoztatást kell adniuk a kutatás előrehaladásáról, a felmerült költségekről. Azon ösztöndíjasok, akiket a Közalapítvány 12 hónapnál hosszabb időre támogat, azoknak két időközi beszámolót kell készíteniük. Az első beszámolót az időtartam egy negyedénél (19 hónapos támogatás esetén 6. hónap letelte után) és a második beszámolót az ösztöndíjas időszak ötnyolcadánál (19 hónapos támogatás esetén 13. hónap letelte után). A beszámolók esedékességéről a Közalapítvány a határidő előtt 30 nappal felhívja az ösztöndíjasok figyelmét.

A támogatás kezdete

Az ösztöndíjas időszak kezdete: 2009. szeptember 15. Az első ösztöndíj utalását a támogatás kezdetét követő hónap 5-ig, a kutatástámogatás utalását a második hónap végéig egy összegben teljesíti a Közalapítvány. A Kutatástámogatás összegének felhasználása az ösztöndíjas időszakkal egy időben megkezdődhet.

Nyilvánosság

A Közalapítvány a nyertesek listáját saját honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján teszi közzé.

Az ösztöndíjasnak minden nyilvánosságra hozott kutatási eredmény és intézményi közlemény esetében fel kell tüntetnie, hogy a kutatási projektet az MZFK és az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus (EEA Grants and Norway Grants) támogatta.

A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje

A pályázatot magyarul kell benyújtani. A pályázatot két eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként legkésőbb 2009. július 4-ig (postabélyegző) beküldeni az alábbi címre: 1461 Budapest, Pf: 391. A pályázatok feladási idejét jelző postai szelvényt kérjük megőrizni. A határidőn túl feladott pályázatok formai hibásnak minősülnek, és érdemi értékelésükre nem kerül sor.

A formai és szakmai feltételeknek megfelelő, a szakértők által érdemesnek talált pályázókat
2009. szeptember 4-én (pénteken) hallgatja meg a szakértőkkel kibővített Kuratórium. A döntés várható időpontja: 2009. szeptember.

Kapcsolattartás

A pályázati dokumentáció elérhető a Közalapítvány (www.mzfk.hu) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu) honlapján is. A EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok további szabályzatai a www.eeagrants.org címen találhatók. Felvilágosítás kérhető az mzfk@mzfk.hu email címen. A gyakori kérdésekre a válaszokat megjelentetjük a www.mzfk.hu oldalon.

Kapcsolódó dokumentumok: