palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pályázata Palóczi Antal-díjak adományozásáról

nfgm pályázatokA nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 22/2008. (X. 22.) NFGM rendelet 2. § (5) bekezdésének e) pontja alapján, a minisztérium a következő felhívást teszi közzé a 2009. évi Palóczi Antal-díjjal kapcsolatban.

A miniszter a településrendezés területén legalább 10 éven át végzett kimagasló – tervezői, oktatói, kutatói, főépítészi – tevékenység elismeréséül személynek, illetőleg tervezőcsoportnak Palóczi Antal-díjat (a továbbiakban: díj) adományozhat.

Az elismerésben magyar állampolgár, illetve magyar nemzetiségű, nem magyar állampolgár is részesíthető, valamint posztumusz is adományozható. Évente legfeljebb 2 darab díj adományozható. A díjjal emlékérem, az adományozást igazoló oklevél és adóköteles pénzjutalom jár. A díjátadás 2009. október 5-én, az építészet világnapja megünneplésének keretében történik.

A díj adományozására bárki tehet javaslatot, amelyet – postai úton – az Építészeti és Építésügyi Díjak Bizottságához kell benyújtani, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályára címezve (1880 Budapest Pf. 111.).

A javaslattétel benyújtásának, illetőleg postai feladásának a határideje: 2009. július 10. (péntek)

A javaslattételnek részletes szakmai indoklást kell tartalmaznia, melyben a javaslattevő közli a jelölt személy vagy tervezőcsoport nevét/megnevezését, címét, ismerteti a szakmai életrajzát/tevékenységét, különös tekintettel azon kiemelkedő színvonalú munkák és eredmények bemutatására, amelyek megalapozhatják a díj odaítélését. Természetes személy esetén a javaslatban fel kell tüntetni a jelölt személyazonosító adatait, munkahelyét, beosztását, tudományos fokozatát, korábban kapott kitüntetéseit.

A pályázathoz benyújtható minden olyan további dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény is, amely az elbírálást segítheti, illetőleg amelyet az ajánló a bemutatáshoz lényegesnek tart. Az ajánláshoz benyújtandó továbbá a „javaslattételi adatlap”, amely letölthető a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapjáról (www.nfgm.gov.hu). További információ kérhető a 441-7759 telefonszámon, 441-7742 faxszámon és e-mailben a nagy.eszter@nfgm.gov.hu címen.
(nfgm)