palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dorog Város Önkormányzatának képzőművészeti pályázata

Dorog Város pályázatokDorog Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 80/2009.(IV.27) sz. határozata alapján 2010. szeptember 7-én emlékkutat kívánunk elhelyezni, amelynek megtervezésére és kivitelezésére nyílt jeligés pályázatot írunk ki.

Az alkotás a 60. bányásznap alkalmából kerül felállításra, ezért  egy emléktáblát helyeznénk el rajta, melynek szövege:  A Dorogi Szénmedence településeit felvirágoztató bányászok halhatatlan emlékére állítatta Dorog Város Önkormányzata a 60. bányásznapon.

További összefüggések a bányászattal nem feltétlenül szükségesek, célunk egy színvonalas képzőművészeti alkotás felállítása Dorogon.

Az emlékkút tervezett helyszíne: Dorog Otthon téri szökőkút. (a helyszínrajz a www.dorog.hu honlapról is letölthető)

A szökőkút megmaradt szobrászi elemeit (figurális dombormű és 2 db mészkő teknősbéka, Szöllőssi Endre alkotása) meg kell őrizni, és lehetőség szerint a kompozícióba beépíteni.

Anyaga: az állandóság igényének és a köztéri funkciónak megfelelő bármely időjárástűrő és külön gondozást nem igénylő anyag.

Pályázati feltételek

A pályázat nyelve: magyar

A pályaterveket az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakértői bizottsága értékeli a megrendelő képviselőinek jelenlétében.

Bemutatandó:

  1. a plasztika 1:10 léptékű makettje,
  2. műleírás (amelynek tartalmaznia kell a felállítandó szobor pontos méretét, anyagát, kiviteli technikáját) és az emlékkút felállításának teljes körű kivitelezésének részletes költségvetését
  3. léptékhelyes látványterv, amely pontosan érzékelteti a plasztika és a medence viszonyát, illetve a környezetbehelyezést.

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák (pl. nem léptékhelyes tervek) automatikusan kizárják magukat a pályázatból.

A pályázat jeligés. A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni, a borítékon, a modelleken és a mellékleteken feltüntetve a jeligét.

Az első három helyezett pályamű díjazásban részesül:

I.        Bruttó 1 000 000 Ft, amely megbízás esetén a nyertes művész tiszteletdíjából levonásra kerül.

II.       Bruttó 750.000 Ft

III.     Bruttó 500.000 Ft

A pályázat beadási határideje: 2009. július 31. 16.00 óra

A pályázat leadásának helye: Polgármesteri Hivatal Dorog, Bécsi út 71.

A pályázati zsűri időpontja: 2009. augusztus 10.

A kész mű felállításának tervezett ideje: 2010. szeptember 7.

A pályázóknak figyelembe kell venni, hogy az emlékkút állításának maximális keretösszege: nettó 25 millió Ft, amely tartalmazza a mű tervezési és teljes körű kivitelezési költségeit.

Egy alkotó több pályaművel is jelentkezhet. Az alkotók csak olyan eredeti tervvel jelentkezhetnek, amelyekkel más pályázatokon még nem vettek részt.

A pályadíjak az MMIKL Képző és Iparművészeti Lektorátus szakértői bizottságának szakvéleménye alapján kerülnek kifizetésre, legkésőbb a szakvélemény kézhezvételét követő 30 napon belül.

Az 1:1 léptékű modell elkészítésére, illetve az emlékkút kivitelezésére adandó megbízásról a végleges döntést Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg a szakvélemény figyelembe vételével 2009. augusztus 31-ig, amelyről írásban értesíti a művészeket és a Lektorátust.

A kiírás feltételeit mind a kiíró, mind a pályázó fél önmagára nézve – szerződéses érvénnyel – kötelezően elfogadja. A kiíró fenntartja a jogot, hogy nem ad ki megbízást a megvalósításra.

Dorog Város Önkormányzata az emlékkút megvalósításának támogatására pályázni kíván az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kiírt, köztéri alkotások létrejöttét támogató pályázaton.

További információ:

Tittmann Réka 33 431 299 reka.tittmann@dorog.hu