palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Svájci Hozzájárulás Kutatás és Fejlesztés, Tudás alapú gazdaság témában beérkezett projektkoncepciók értékelése

Svájci Hozzájárulás pályázatokA Svájci-Magyar Együttműködési Program keretein belül lezárult a Kutatás és Fejlesztés – Tudás alapú gazdaság témában kiírt pályázati felhívásra benyújtott projekttervezetek első (előválogatási) fordulójának hazai értékelési-kiválasztási szakasza.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Svájci-Magyar Együttműködési Program 7/2. prioritási területének pályázati felhívását 2008. november 3.-án hirdette meg. A projekttervezetek benyújtására 2009. január 30-ig volt lehetőség.

Összesen 4,5 millió svájci frank támogatási összegre lehetett pályázni az alábbi két területen:

  1. Közös kutatási projektek és az alkalmazott kutatás területén kezdeményezett intézményi együttműködési projektek környezeti technológia (ideértve az energiaügyet) és egészségügy/élettudomány területén – maximálisan 3 millió svájci frank nyújtható támogatással.
  2. Kutatóévek, akadémiai csereprogramok a társadalomtudományok terén  – maximálisan 1,5 millió svájci frank nyújtható támogatással.

A közös kutatási projektek magyar szakemberek számára biztosítanak lehetőséget arra, hogy svájci kollégáikkal együtt folytassanak kutatási tevékenységet. A tevékenység célja a partnerországok kiemelkedő kutatócsoportjainak erősítése, munkakörülményeik javítása.

Az intézményi együttműködési projektek a kutatási és felsőoktatási tevékenységek intézményi aspektusainak fejlesztését és modernizációját kívánják elősegíteni. A kutatási és oktatási tevékenységek kereteinek bővítése által a résztvevő magyar intézmények nemzetközi tudományos körökben is növelhetik vonzerejüket és versenyképességüket.

Magyarországi székhelyű jogi személyiséggel bíró oktatási intézmények és kutatóintézetek nyújthattak be pályázatot projektgazdaként, feltéve, hogy a svájci együttműködő partnerrel közös szándéknyilatkozatot írtak alá.

A pályázatok elbírálása kétfordulós eljárás keretében történik. A beérkezett projektkoncepciók értékelésére először Magyarországon került sor, az Értékelő Bizottság 2008. május 18.-án ült össze hogy – a két független értékelő által adott pontszámokat is fegyelembe véve – felállítsa a végső rangsort. Az Értékelő Bizottság által kidolgozásra javasolt projekttervezeteket – illetve azok angol nyelvű változatát – a Program hazai Nemzeti Koordinációs Egysége, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség küldi meg a svájci bírálóknak, akik 3 hónapon belül hoznak döntést. Az Értékelő Bizottság által kiválasztott projekttervezetek listája az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el: SH/7/2 projektlista

Amennyiben a pályázat sikeresen továbbjut az első fordulón, a végleges projekttervezet kidolgozására kerülhet sor, amelynek már tartalmaznia kell az összes igazolást/meghatalmazást és egyéb kapcsolódó háttéranyagot. Az első fordulóban elért pozitív eredmény nem jelent automatikus sikert a második fordulóban.
(nfü)

Kapcsolódó dokumentumok

Svájci-Magyar Együttműködési Program 7/2. prioritási terület – kidolgozásra javasolt projekttervezetek listája