palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház–Romano Kher tanulmányi ösztöndíj pályázata Budapesten állandó lakcímmel rendelkező roma fiatalok számára a 2009/2010. tanév I. félévére

romanokher_pályázatA Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház pályázatot ír ki középfokon és felsőfokon tanuló Budapesten állandó lakcímmel rendelkező roma / cigány diákoknak, középfokon 10.000 Ft/hó, felsőfokon 20.000 Ft/hó ösztöndíjra.

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • Jelentkezhet, aki roma / cigány származású
 • állandó budapesti lakcímmel rendelkezik,
 • az alább felsorolt iskolatípusok valamelyikében nappali oktatási formában tanul 9. évfolyamtól kezdődően
 • gimnázium
 • szakközépiskola
 • szakiskola
 • technikum vagy iskolarendszeren belüli, közép-vagy felsőfokú szakképesítést (OKJ – s képzés)   nyújtó képzésben résztvevők közül azok,  akik 14 éves korukat követően, de 21 éves koruk alatt megkezdik középfokú tanulmányaikat és kizárólag iskolarendszerű képzési formájú képzésben vesznek részt.
 • felsőfokú képzés az első diploma megszerzéséért (főiskola, egyetem)
 • szociális helyzete indokolttá teszi a rendszeres tanulmányi támogatást.
 • Megfelel az  iskolatípus szerinti pályázati és tanulmányi követelményeknek

Középfokon tanulók esetén, ideértve a közép – és felsőfokú OKJ képzéseket is: legalább 3,00 átlag
Felsőfokon tanulók esetén: legalább 15 kredit a pályázat feltétele.
Amennyiben a pályázó nem ért el 15 kreditet; mert tanulmányai folytatásához nem szükséges ezt az eredményt teljesítenie vagy kevesebb kredit értékű tárgyat vehet csak fel, ez esetben erről hivatalos igazolást kérünk, bélyegzővel igazolva az Adatlapon.

 • Pályázatát hiánytalanul határidőig benyújtja

Az elbírálás során előnyben részesíthetjük azokat a pályázókat, akik:

 1. kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el
 2. különleges tehetségnek bizonyulnak valamely művészeti ág, sport, tudomány, nyelv vagy egyéb területen
 3. roma társadalmi, közéleti, kulturális tevékenységet folytatnak illetve eziránt érdeklődést tanúsítanak
 4. máshol nem részesülnek roma ösztöndíjban

A pályázatot benyújtók köre:

 • a tanuló saját maga
 • a tanuló hozzátartozói
 • a tanulóval kapcsolatban lévő intézmény (iskola, önkormányzat, kollégium, nevelő otthon)  kizárólag a tanuló hozzájárulásával.
 • Cigány kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek kizárólag a tanuló hozzájárulásával

A pályázat beadásának módja, tartalma:

Beadás módja:

 • személyesen  a hét minden napján az alábbi címeken: Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház – 1151 (XV.ker. Rákospalota) Budapest Énekes u.10./b. 10.00 – 16.00 óráig
 • Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház Szociális és Jogi Irodája (1084 Tavaszmező u. 6. I.em.) 10.00 – 16.00 óráig
 • postai úton az alábbi címre kérjük a pályázatokat: 1151 Budapest, Énekes u. 10./b. Postai úton érvényesnek tekintjük azt a pályázatot, melyet legkésőbb a határidő napján adnak postára.

Pályázati anyagokat e-mailben, faxon nem fogadunk el!

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
Kizárólag határidőben, hiánytalanul benyújtott pályázati anyagot veszünk át!

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Adatlap (beszerezhető a Cigány Házban ( 1151 Budapest, Énekes utca 10./b).;
 • Letölthető Adatlap :
  • KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
  • FŐISKOLÁSOK / EGYETEMISTÁK RÉSZÉRE
 • 2008/2009. év végi bizonyítvány hiteles másolatát (iskolai bélyegzővel és aláírással hitelesített) pályázni kizárólag az utolsó érvényes leckekönyvvel / bizonyítvánnyal lehet (amennyiben a bizonyítványt az átvevő helyeken a Cigány Ház másolja, hitelesnek tekintjük)
 • Eredeti iskolalátogatási igazolás a 2009/2010. tanév I. félévére
 • Önéletrajz
 • Saját vagy a szülők, eltartók jövedelmének igazolása, ill. szociális ellátás, járadékok igazolása (jövedelemnek minősül a bér, nyugdíj, minden egyéb szociális és gyermekek után járó ellátás, munkanélküli járadék, szociális segély stb.)
 • Fénykép
 • Állandó lakcímet igazoló kártya másolata
 • Nyilatkozat a roma/cigány származásról a pályázati adatlap vonatkozó részében

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudjuk támogatni a pályázatokat!
Kérjük telefonszámot és e-mail címet a gyorsabb ügyintézés érdekében minden esetben tüntessék fel az adatlap vonatkozó részén!
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház Központjában: tel: 06-1-306-6812,  mobil: 06-70-322-3583; 06-70-429-6349
Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház Szociális és Jogi Iroda: tel.: 06-1-306-6811
Illetve az alábbi e-mail címeken: osztondijkozpont@ciganyhaz.hu, baloghtimea@ciganyhaz.hu Pályázati ügyekben kapcsolattartó: Balogh Timea  oktatásszervező

Forrás: Cigány ház