palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat külföldi tudományos, művészeti, felsőfokú intézményekben tanulmányokat folyató magyar állampolgárságú cigány fiatalok számára

macika_palyazat

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint  a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet cigány hallgatók részére a 2009-es évre.

Pályázhatnak: külföldi tudományos, művészeti, felsőfokú intézményekben tanulmányokat folyató magyar állampolgárságú cigány fiatalok.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy külföldi kurzusokon, tanulmányutakon, nemzetközi versenyeken való részvételt valamint külföldi nyelvtanfolyam elvégzését nem áll módunkban támogatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a kitöltött adatlapot;
  • külföldi felsőfokú intézményben szerzett, 2008/2009-es tanév eredményes befejezését igazoló leckekönyv hitelesített másolatát;
  • akik 2009/2010-es tanévben kezdik meg a külföldi felsőfokú tanulmányaikat, azok az érettségi bizonyítvány/diploma hitelesített másolatát (az aláírás és bélyegző nem lehet fénymásolat) és a névre szóló felvételi értesítő fénymásolatát;
  • akik hazai egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat megszakítják és külföldi felsőfokú intézményben tanulnak tovább, azok a 2008/2009-es tanév eredményes befejezését igazoló leckekönyv hitelesített másolatát;
  • a 2009/2010-es tanévre a beiratkozásról szóló eredeti igazolás;
  • előnyt élvez az a pályázat, mely bírja a helyi vagy megyei cigány kisebbségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos cigány civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a külföldi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását. A pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.
  • amennyiben az ösztöndíjat bankszámlaszámra szeretné kapni, abban az esetben kérjük csatolni a hallgató nevére szóló bankszámlaszerződés másolatát.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplő, alaki és formai követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadja el a Kuratórium!

FIGYELEM! HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

HIÁNYOS VAGY HATÁRIDŐN TÚL ÉRKEZETT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK.

Megpályázható támogatás mértéke egy tanévre vonatkozóan 200.000 Ft.

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást egy összegben folyósítjuk.

A PÁLYÁZATOK POSTÁZÁSI HATÁRIDEJE: 2009. OKTÓBER 30.
A pályázatok elbírálási határideje: 2009. december 30.
A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb: 2010. február 28.

Kérjük, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé -soron kívül- írásban jelezni szíveskedjék.

Faxon, email-en érkezett pályázatokat nem fogadunk el.

A pályázatot 1 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni.

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként szíveskedjen továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodája részére. A problémák elkerülése (az esetleges vitás feladási határidők, a pályázati anyag megküldésének igazolása) végett az ajánlott szelvényt kérjük őrizze meg. A nem ajánlott küldeményként feladott pályázati anyagokért a Közalapítvány felelősséget nem tud vállalni.

Letölthető pályázati adatlap

Letölthető pályázati kiírás

A pályázati adatlap beszerezhető a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen (1081 Budapest, Köztársaság u. 3. Telefon: 455-9030, Fax: 455-9038) vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében kérésre azt az Iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthető a www.macika.hu honlapról.

Forrás: Macika