palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Robert Bosch Stiftung ösztöndíja fiatal szakemberek számára

robert-boschA Robert Bosch Stiftung kilenchónapos nemzetközi továbbképzési programot hirdet, mely program elsősorban közigazgatásban  (közigazgatási szerveknél, közvállalatoknál, közhasznú társaságoknál) dolgozó, magyarországi, bulgáriai, csehországi, lengyelországi, romániai és szlovákiai fiatal vezetőjelölteket kíván támogatni. Az ösztöndíjprogram keretében évente 25, átlagon felüli tehetségű, fiatal szakember nyer meghívást az említett országokból németországi hospitálásra. A kollégisták német  vagy európai hivatalokban, valamint a társadalmi vagy gazdasági szféra intézményeiben dolgoznak, ezen felül intenzív továbbképzéseken vesznek részt, valamint sokrétű juttatásokban részesülnek.

A 2010/2011-es programév  az “Európát átélni – Jószomszédi kapcsolatokat építeni” témán alapszik. Az idei év kiemelt célcsoportjába tehát határon átnyúló együttműködések és nemzetközi kapcsolatok területén dolgozó vezetőjelöltek tartoznak. A Carl Friedrich Goerdeler Kolleg segítségével kiváló németországi szakmai tapasztalattal, valamint perspektivikus kapcsolatokkal gazdagodhatnak az általuk kiválasztott intézmények és hivatalok jóvoltából. Ezek a fiatal munkatársak a programévet követően tapasztalataikat és nemzetközi kapcsolataikat hazai intézményüknél kamatoztathatják.

A pályázás online módon történik a http://www.goerdeler-kolleg.de honlapon.

Itt további, magyar nyelvű tájékoztatás is található.

A pályázás határideje: 2009. október 31.

Forrás: Mobilitás, http://www.bosch-stiftung.de/