palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hunyadi János Ösztöndíj román, szerb, horvát, szlovák és ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára

A Hunyadi János Ösztöndíj a hazai felsőoktatásban állami ösztöndíjjal tanuló külhoni fiatalok részére nyújt havi rendszerességű támogatást.

A pályázat a külhoni magyar hallgatók számára biztosít lehetőséget – a külhoni régiókban magyar nyelven nem tanulható, úgynevezett hiányszakokon – a magyarországi felsőoktatási képzésbe történő bekapcsolódásra, illetve a már megkezdett tanulmányaik folytatására. Az ösztöndíj által lehetőség nyílik a magyar szaknyelv alaposabb elsajátítására, a magyarországi felsőoktatási intézmények könyvtári lehetőségeihez való hozzáférésre, illetve az anyaországi kapcsolattartás megerősítésére. A megszerzett tudással szülőföldjükre visszatérő hallgatók a külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlását erősítik.

A Hunyadi János Ösztöndíjat a Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Horvátországból, Erdélyből és a Muravidékről érkező, vagy a diaszpórában élő magyar nemzetiségű hallgatók nyerhetik el, illetve külön helyek kerülnek elkülönítésre a csángó-magyar nemzetiségű hallgatók és a Külgazdasági és Külügyminisztérium magyarországi előkészítőjét sikeresen elvégző fiatalok számára is. Sokak számára az ösztöndíj elnyerése – illetve az ezzel járó lehetőség a Márton Áron Kollégiumokban való lakhatásra – jelenti a magyarországi felsőfokú tanulmányok megkezdésének egyetlen lehetőségét. A pályázat benyújtásával teljes szemeszteres részképzésre, részképzős tanulmányútra, illetve teljes tanév támogatására nyújthatnak be igényt a hallgatók.

A 2023/2024. tanév időtartamára alap-, osztatlan vagy mesterképzésben összesen 380 fő részesülhet ösztöndíjban. Emellett teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a teljes tanévre biztosított 300 hónapnyi keretből az őszi félévre 200 hónapnyi ösztöndíj adományozható.

A pályázatra az alábbiak szerint lehet jelentkezni

 1. Részképzések tekintetében teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésén a 2023/2024. tanév őszi szemeszterében román, szerb, horvát, szlovák és ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.
 2. A 2023/2024. tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott szakon I. évfolyamon (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévben) tanulmányokat folytató román, szerb, horvát, szlovén, szlovák, ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára, valamint diaszpórában élő, valamely más külföldi ország (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) állampolgárságával rendelkező, magyar nemzetiségű személyek számára.
 3. A 2023/2024. tanév időtartamára azon a 2017/2018. tanévtől a 2022/2023. tanévig terjedő időszakban valamely tanévre vonatkozóan a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendben folytatott tanulmányaik I. évfolyamára (keresztféléves mesterképzés esetén a 2. és 3. félévre) pályázati úton miniszteri / Hunyadi János ösztöndíjat nyert külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2023/2024. tanévben magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben folytatják megkezdett tanulmányaikat.
 4. A 2023/2024. tanév időtartamára a magyarországi felsőoktatási intézményekbenappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésrefelvételt nyert azon külhoni magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2022/2023.tanévben a Külgazdasági és Külügyminisztérium külhoni magyar hallgatók részére szervezett magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésén vettek részt Márton Áron ösztöndíjasként.

A pályázat benyújtásának módja

Az pályázói felület a https://palyazat.tpf.hu címen érhető el.

Az online felületen a pályázatok benyújtására 2023. október 6-án 8.00 órától (CET) 2023. október 27-én 17.00 óráig (CET) van lehetőség.

A pályázói felületen megtalálhatóak:

 • az egyes pályázati kategóriák kiírásai
 • a kiírásokhoz tartozó pontozási rendszer
 • a pályázat benyújtásához szükséges forma dokumentumok:
  • pályázó nyilatkozatai
  • befogadó nyilatkozat
  • csoportos befogadó nyilatkozat
  • csoportos tanulmányi terv
 • adatkezelési tájékoztató

Pályázati dokumentumok >>

Teljes pályázati kiírás

Kérdéseikkel forduljanak az aktuális regionális irodákhoz, illetve írásban a projektiroda@tpf.hu címen a Tempus Közalapítványhoz.