palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Harsányi István-díj elnyerésére

Magyar Innovációs Szövetség pályázataA hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma a “Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2009. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú

 • diplomatervek, PhD-disszertációk
 • tudományos diákköri munkák,

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.
A pályázatok az alábbi – elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:

 • tudás menedzsment
 • minőség menedzsment
 • humán menedzsment
 • kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
 • innovációs marketing
 • stratégia, üzletfejlesztés
 • logisztika, anyagtechnológia
 • informatikai menedzsment
 • környezetvédelmi menedzsment.

A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű tömörítvényt.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a Pályázati adatlap teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2009. június 24-én, 12:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Manager Képzés Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103.

A szakmai Kuratórium 2009. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2008-ban a 11 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 100 000 Ft volt). Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthető a www.innovacio.hu portálon a Pályázati Felhívások c. rovatból.