palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium Pályázata fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

nka fotóművészeti szakmai kollégiumA Nemzeti Kulturális Alapprogram Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma pályázatot hírdet a Moholy-Nagy László” berlini és az „André Kertész” párizsi fotóművészeti alkotói ösztöndíjra.

1/ „Moholy-Nagy László” berlini fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet a Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett berlini alkotómunka megvalósítására a 2010. évben. Pályázatot nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális fotográfus.

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, és berlini jelenléte megteremtésének érdekében a berlini Collegium Hungaricummal és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A berlini alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000
Ft. Az alkotói támogatást 2010. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.
Az ösztöndíj-pályázat keretében a kollégium által kiírt tematika a berlini magyar intézet Monat der Fotografie ”2010-es” témájához illeszkedik: „Berlin est á la mode” – (A trendi Berlin) címmel. Pályázni e témára reflektáló művészi elképzeléssel, Berlinben megvalósítandó munkatervvel lehet.

A pályázónak munkatervet, szakmai önéletrajzot, valamint az eddigi munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Balassi Intézetet (1016 Budapest, Somlói út 51.) kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Intézeten keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Berlini Collegium Hungaricummal egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és a 2009-es év második felében a Moholy-Nagy Galériájában kiállítást rendez.

A művész a kiállítást követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez nézőképformában tartalmaznia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült legalább 10 képből álló sorozatát. A berlini kiállításon bemutatott képekből egy műtárgyat a művész a berlini Collegium Hungaricumnak köteles adományozni, amely azt a kortárs magyar fotógyűjteménye részeként helyezi el az épületében.  Az adományozás megtörténtét, a beszámoló részeként, az intézetnek igazolnia kell a Kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a téma iránti affinitás megalapozottsága;
  • a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága
  • német vagy angol nyelv nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintű ismerete.

2/ „André Kertész” párizsi fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az André Kertészről elnevezett párizsi alkotómunka-támogatás elnyerésére a 2010. évre. Pályázatot nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális fotográfus a korábban megítélt támogatottak kivételével.

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft . Az alkotói támogatást 2010. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A kollégium szakmai elfogadását követően az alkotónak kötelessége  a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeumnak átadni. Az elhelyezés tényét, a beszámoló részeként, a múzeumnak igazolnia kell a kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága;
  • a portfólió szakmai kvalitása;
  • egy nyugati nyelv nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintű ismerete.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. október 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA