palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium Pályázat

nka pályázatokAz Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium nyílt pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra a 2011. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. közötti időszakra, gyerekkönyvek (hagyományos és elektronikus kiadványként) történő megjelentetésére.

Felhasználható keretösszeg: 23 millió Ft

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A kifizetés módja vegyes finanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díj, illetőleg önrész kötelezettséget nem ír elő.

Altéma kódszáma: 2521

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium támogatni kívánja a hagyományos és elektronikus úton megjelentetni kívánt, a természet és a társadalom alapvető kérdéseivel a korosztály ismereteinek megfelelő szinten foglalkozó gyerekkönyvek és kiadványok megjelentetését. Tisztán szépirodalmi művek támogatása a szakmai kollégiumnak nem áll módjában. Egy pályázó legfeljebb 1 (egy) mű megjelentetésére nyújthat be pályázatot. A hagyományos (1.), illetőleg az elektronikus (2.) pályázati cél külön pályázatnak számít.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázatok elbírálásakor a kollégium szakmai szempontként azt veszi figyelembe, hogy a pályázott mű mennyiben járul hozzá a minőségi, magyar nyelvű gyerekkönyvkiadáshoz. A kollégium előnyben részesíti az olyan eredeti, új kiadványok, ígéretes alkotók első munkáinak a megjelentetését, amelyek szókincsük, tartalmuk, illusztrációik, igényes szerkesztésük, tipográfiájuk révén szakszerű és hiteles ismeretekkel gazdagítják a gyerekeket. A szakmai kollégiumi bírálat során előnyben részesül a szaklektori jelentést is benyújtó pályamunka. A szakmai kollégium kiemelten támogatja a fenti szempontoknak megfelelő pályamunkák közül azokat, melyek tartalmasan és színvonalas kivitel révén szolgálják a gyerekek érdeklődésének felkeltését a természettudományi és műszaki ismeretek, valamint az anyanyelvi és a környezetkultúra iránt.

A pályázatot kiadók nyújthatják be a szerzővel, a fordítóval, vagy a szerkesztővel, az illusztrátorral kötött felhasználói szerződés másolatát mellékelve. A támogatást elnyert pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani az elkészült könyv, kiadvány vagy információhordozó egy példányát.

Támogatás kizárólag az alábbi jogcímekre kérhető.

1. Hagyományos megjelentetés esetén előírt jogcímek:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotográfusi) honorárium
 • szerzői jogdíjak és közlési díjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honorárium, nyomdai előkészítés (szövegbegépelés vagy képszkennelés); kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik, és a kiadványt a saját nyomdájában kívánja elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy a pályázó az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a mű és a szerző(k) legfeljebb 5 (öt)oldalas bemutatását,
 • egy nyomdai árajánlatot, valamint
 • a könyvkiadási betétlapot.

Egy pályázat maximum. 1 millió forint támogatásban részesülhet.

A pályázat szakmai részeként a megjelent kiadványt, valamint a könyvszakmai betétlapot kell benyújtani. A Szakmai beszámoló betétlapon szereplő megvalósult könyvészeti és számszaki adatokról a pályázó az elszámoláskor nyilatkozni köteles.

2. Elektronikus hordozón vagy internetes kiadványként történő megjelentetés esetén előírt támogatásai jogcímek:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotográfusi, filmkészítői) honorárium
 • szerzői jogdíjak és közlési díjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, kép-,  ill. hangszerkesztői) honorárium
 • előkészítési munkák (szöveg- és képbevitel: írás, szkennelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra
 • gyártási, valamint borító-előállítási és csomagolási költség
 • az adathordozó anyagköltsége

Internetes kiadványként történő megjelentetés esetén, a pályázathoz csatolnia kell:
A meglévő honlap

 • hozzáférhető web-címét,
 • a honlapról készült utolsó printeket.

Egy pályázat maximum. 500.000 Ft támogatásban részesülhet.

A támogatás személyi kifizetések járulékaira, főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre egyik típusú támogatás esetén sem igényelhető és nem számolható el!

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. szeptember 1-jéig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak. A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap.

Forrás: www.nka.hu