palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Képzőművészeti szakmai kollégium pályázat

nka pályázatokA Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi vásárokon való jelenlétének segítésére 2010. január 1.–2010. december 31. közötti időszakra. A pályázat célja, hogy a 2008–2009. évi támogatási pályázatok folytatásaként elősegítse a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának erősítését.

Pályázati támogatás kérhető:
A kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítésére érdekében jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre.

A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Altéma kódja: 1603

Pályázhat kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A galériának legalább 1 éve állandó kiállítótérrel és nyilvánosan látogatható kiállítási programmal kell rendelkeznie.

Egy pályázó több pályázatot is beadhat, de egy pályázaton belül csak egy vásári részvétellel lehet pályázni.

Pályázni az alábbi, 2010-ben megrendezett művészeti vásárokon való részvétellel lehet:

A) kategória
Arco (Madrid), Art Brussels (Brüsszel), Art Basel (Bázel), Art Basel (Miami Beach), Art Forum (Berlin), FIAC (Párizs), Frieze Art Fair (London), The Armory Show (New York).

B) kategória
Art Cologne (Köln), Art Dubai (Dubai), Artissima (Torino), Art Moscow (Moszkva), Arte Fiera (Bologna), Hong Kong Art Fair (Hong Kong), Liste (Bázel), Nada Art Fair (Miami), Viennafair (Bécs), Volta (Bázel), Volta (New York), Preview (Berlin), Pulse Art Fair (Miami), Pulse Art Fair (New York), Pulse Art Fair (London), Zoo Art Fair (London).
C) kategória

A fenti két kategóriában nem szereplő nemzetközi vásárok.

Pályázati keret:
20 millió Ft.

Támogatás kérhető:

Elsősorban: részvételi díjra (standbérletre) – maximum a számlával igazolt költség 70%-áig.
Másodsorban, kiegészítő támogatásként – maximum a számlával igazolt költség 50%-ig:

 • szállításra,
 • biztosításra,
 • utazásra (max.: 2 fő)
 • szállásköltségre (max.: 2 fő),

2010. január 1. és 2010. október 31. között megvalósuló vásárok esetén a pályázathoz csatolni kell a számlamásolatot, ennek magyar fordítását, továbbá a forintátváltás alapjául szolgáló bizonylat másolatát.

2010. november 1. és 2010. december 31. között megvalósuló vásárok esetén a fenti dokumentumok pótlólagos csatolása a szerződéskötés feltétele.

A pályázathoz az alább felsorolt mellékleteket kell csatolni:

 • a működést igazoló dokumentumot (cégkivonat),
 • a pályázó eddigi szakmai tevékenységének rövid ismertetőjét, a galéria eddigi kiállítási programjának illetve nemzetközi vásári részvételének ismertetőjét,
 • a részvétel részletes költségvetését, a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetést,
 • a kiállított kortárs (élő) képzőművészek (amelynek legalább fele részben magyar művészekből kell állnia), bemutatását, a kiállított művek jegyzékét
 • a vásár katalógusát,
 • beszámolót a vásáron való részvétel eredményéről (szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, sajtó, valamint tájékoztató jelleggel: értékesítés)
 • 2010. november 1-je utáni vásári részvétel esetén a meghívás igazolását (a szerződéskötés feltétele a részvétel megtörténte és a fenti dokumentumok pótlása),

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • Az adott vásári részvétel szakmai fontossága
 • Magyar művészek szerepeltetése
 • Eddigi vásári részvételek szakmai eredményei

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi elszámolást készíteni. A pályázat beadásakor kötelező mellékletként beküldött beszámolót a vásári részvétel eredményéről a kollégium szakmai beszámolóként elfogadja. A szakmai beszámoló elvárt tartalma: szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, sajtó, valamint tájékoztató jelleggel: értékesítés.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a pénzügyi és szakmai elszámolás benyújtása, annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2011. évben számíthat.

A támogatott pályázók listáját az NKA portálján nyilvánosságra hozzuk, a támogatott pályázókat írásban is értesítjük.
A pályázatot a kollégium 2010 decemberében bírálja el.

Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet pályázni.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.  („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. november 2-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: www.nka.hu