palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázata

nka pályázatokNKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázata a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi vásárokon való jelenlétének segítésére. A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2011. január 1.-2011. december 31. közötti időszakra. A pályázat célja, hogy a 2008-2009. évi támogatási pályázatok folytatásaként elősegítse a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelését.

Pályázati támogatás kérhető: A kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése érdekében jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A kollégium nem kíván kötelező saját forrást és nevezési díjat előírni.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

1. Altéma kódja: 1603

Pályázhat kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó.
A galériának legalább 1 éve állandó kiállítótérrel és nyilvánosan látogatható kiállítási programmal kell rendelkeznie.
A külföldi vásáron többségében magyar művészeket kell bemutatni!

Egy pályázó több pályázatot is beadhat, de egy pályázati adatlapon csak egy vásári részvétellel lehet pályázni.
Pályázni az alábbi, 2011-ben megrendezett művészeti vásárokon való részvétellel lehet:

2. A) kategória

Arco (Madrid), Art Brussels (Brüsszel), Art Basel (Bázel), Art Basel (Miami Beach), Art Forum (Berlin), FIAC (Párizs), Frieze Art Fair (London), The Armory Show (New York).

3. B) kategória

Art Cologne (Köln), Art Dubai (Dubai), Artissima (Torino), Arte Fiera (Bologna), Hong Kong Art Fair (Hong Kong), Liste (Bázel), Nada Art Fair (Miami), Viennafair (Bécs), Volta (Bázel), Volta (New York), Preview (Berlin), Pulse Art Fair (Miami), Pulse Art Fair (New York), Pulse Art Fair (London), Zoo Art Fair (London).

4. C) kategória

A fenti két kategóriában nem szereplő nemzetközi vásárok.

Pályázati keret: 20 millió Ft.

Támogatás kérhető:

Elsősorban:

 • részvételi díjra (standbérletre) – maximum a számlával igazolt költség 70%-áig.

Másodsorban, kiegészítő támogatásként – maximum a számlával igazolt költség 50%-ig:

 • szállításra
 • biztosításra
 • utazásra (max.: 2 fő)
 • szállásköltségre (max.: 2 fő),

2011. január 1. és 2011. október 31. között megvalósuló vásárok esetén a pályázathoz csatolni kell:

 • a számlamásolatot,
 • a számla magyar fordítását,
 • továbbá a forintátváltás alapjául szolgáló bizonylat másolatát.

2011. november 1. és 2011. december 31. között megvalósuló vásárok esetén a fenti dokumentumok pótlólagos csatolása a szerződéskötés feltétele.

A pályázathoz az alább felsorolt mellékleteket kell csatolni:

 • a pályázó eddigi szakmai tevékenységének rövid ismertetőjét, a galéria eddigi kiállítási programjának illetve nemzetközi vásári részvételének ismertetőjét,
 • a részvétel részletes költségvetését, a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetést,
 • a kiállított kortárs (élő) képzőművészek bemutatását (feltétel a magyar művészek meghatározó aránya),
 • a kiállított művek jegyzékét,
 • a standfotókat,
 • a vásár katalógusát,
 • beszámolót a vásáron való részvétel eredményéről (szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, a hazai és külföldi sajtóvisszhang, valamint tájékoztató jelleggel: értékesítés)
 • 2011. november 1-je utáni vásári részvétel esetén a meghívás igazolását (a szerződéskötés feltétele a részvétel megtörténte és a fenti dokumentumok pótlása),

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • Az adott vásári részvétel szakmai fontossága
 • Magyar művészek szerepeltetése
 • Eddigi vásári részvételek szakmai eredményei

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi elszámolást készíteni. A pályázat beadásakor kötelező mellékletként beküldött beszámolót a vásári részvétel eredményéről a kollégium szakmai beszámolóként elfogadja. A szakmai beszámoló elvárt tartalma: szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, a hazai és külföldi sajtóvisszhang, valamint tájékoztató jelleggel: értékesítés.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a pénzügyi elszámolás benyújtása, és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

A támogatott pályázók listáját az NKA portálján nyilvánosságra hozzuk, a támogatott pályázókat írásban is értesítjük.
A pályázatot a kollégium 2011 decemberében bírálja el.
Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet pályázni.

A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. november 2-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: www.nka.hu