palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA műemléki és régészeti szakmai kollégium folyóirat-pályázata

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2012. január 1.–2012. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 2701

A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Kötelező saját forrást és nevezési díjat a kollégium nem ír elő.

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

Tervezett keretösszeg: 10 millió forint.

I. Hagyományos folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását,
 • az utolsó megjelent lapszámot,
 • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, megjelenési ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
 •  a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.

1. A folyóirat kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az adott folyóirat mely kollégiumnál/kollégiumoknál szerepel (lásd melléklet).

2. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat.

3. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja az adott év átlagos normál lapszám terjedelmének 160%-át.

4. A jelentős költségnövekedést (több, mint 10% a 2011. évi várható adatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásban kell indokolni. A 40% feletti remittenda sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újra értékesítés, ingyenes szétosztás stb.).

5. Az évkönyv és az intézményi hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra. A kollégium a tematikus lapokat támogatja.

6. Azok a folyóiratok, amelyeknek sem lapkereskedelmi sem postai előfizetési terjesztése nincs, legfeljebb 500 példányszámig kaphatnak támogatást. Amennyiben az adatlap 4.2.2. pontjában nem szerepeltet várható bevételt, azt úgy tekintjük, hogy csak a meghatározott (500) példányszámig kaphat támogatást.

7. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások között összesítve kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a pályázat témájának részletes leírásában (kollégium megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet.

A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére történő áttérését.

A támogatott folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely az NKA honlapjáról letölthető.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

a) szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó) és járulékai,
b) szerkesztői honorárium és járulékai,
c) szerzői jogdíjak,
d) fordítói, lektorálási honorárium és járulékai,
e) nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 • kiadványszerkesztés, tördelés,
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

f) nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamin rezsiköltségre, nem igényelhető és nem számolható el!

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell. Ennek megítéléséről a kollégium dönt.

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

II. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell:

 • igazolást az internetes folyóirat nyilvántartásba-vételéről (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság),
 • a folyóirat hozzáférhető web-címét,
 • a honlapról készült utolsó printeket,
 • a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.

1. A folyóirat kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az adott folyóirat mely kollégiumnál/kollégiumoknál szerepel (lásd melléklet).

2. A jelentős költségnövekedés (több, mint 10% a 2011. évi várható adatokhoz képest) arányát írásban kell indokolni.

3. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások között összesítve kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a pályázat témájának részletes leírásában (kollégium megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet.

A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó) és járulékai,
 •  szerkesztői honorárium és járulékai,
 •  szerzői jogdíjak,
 •  fordítói, lektorálási honorárium és járulékai,
 •  előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 • korrektúra,
 •   kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 •   publikáció megjelentetés (szolgáltatás).
 • Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el.

  A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell. Ennek megítéléséről a kollégium dönt.

  A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

  A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

  A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. november 2-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
  (H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
  A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

  Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

  Forrás: www.nka.hu