palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Zenei Szakmai Kollégium Folyóirat-Pályázata

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2012. január 1.–2012. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.

Altéma kódszáma: 1401

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

Tervezett keretösszeg: 46 millió forint.

I. Hagyományos folyóiratok  

A pályázónak csatolnia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • az utolsó megjelent lapszámot,
 • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, megjelenési ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
 • a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.

1. A folyóirat kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az adott folyóirat mely kollégiumnál/kollégiumoknál szerepel (lásd melléklet).

2. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat!

3. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja az adott évi átlagos normál lapszám terjedelmének 160%-át.

4. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2011. várható évi adatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásban kell indokolni. A 40% feletti remittenda sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újra értékesítés, ingyenes szétosztás stb.)

5. Az évkönyv és az intézményi hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra. A kollégium a tematikus lapokat támogatja.

6. Azok a folyóiratok, amelyeknek sem lapkereskedelmi sem postai előfizetési terjesztése nincs, legfeljebb 500 példányszámig kaphatnak támogatást. Amennyiben az adatlap 4.2.2. pontjában nem szerepeltet várható bevételt, azt úgy tekintjük, hogy csak a meghatározott (500) példányszámig kaphat támogatást.

7. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások között összesítve kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a pályázat témájának részletes leírásában (kollégium megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet.

A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére történő áttérését.

A támogatott folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely az NKA honlapjáról letölthető.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

a) szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó) és járulékai,
b) szerkesztői honorárium és járulékai,
c) szerzői jogdíjak,
d) fordítói, lektorálási honorárium és járulékai,
e) nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
 • kiadványszerkesztés, tördelés,
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • korrektúra,

f) nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el!
A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

II. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:

 • igazolást az internetes folyóirat nyilvántartásba-vételéről (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság),
 • a folyóirat hozzáférhető web-címét,
 • a honlapról készült utolsó printeket,
 • a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.
 1. A folyóirat kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az adott folyóirat mely kollégiumnál/kollégiumoknál szerepel (lásd melléklet).
 2. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2011. évi várható adatokhoz képest) arányát írásban kell indokolni.
 3. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások között összesítve kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a pályázat témájának részletes leírásában (kollégium megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet.

A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó) és járulékai,
 • szerkesztői honorárium és járulékai,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
 • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
 • korrektúra,
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás).
 • Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el!

  A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

  A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

  A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

  A pályázatok 1 eredeti példányban 2011. október 10-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
  (H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
  A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

  Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

   

  A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2012. január 1.–2012. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.
  A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

  A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást.

  Altéma kódszáma: 1401

  A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

  Tervezett keretösszeg: 46 millió forint.

  I. Hagyományos folyóiratok  

  A pályázónak csatolnia kell:

  • a lapbejegyzés másolatát,
  • az utolsó megjelent lapszámot,
  • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, megjelenési ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
  • a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.

  1. A folyóirat kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az adott folyóirat mely kollégiumnál/kollégiumoknál szerepel (lásd melléklet).

  2. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat!

  3. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja az adott évi átlagos normál lapszám terjedelmének 160%-át.

  4. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2011. várható évi adatokhoz képest) és a 40% feletti remittenda arányát írásban kell indokolni. A 40% feletti remittenda sorsáról nyilatkozni kell (visszagyűjtés, újra értékesítés, ingyenes szétosztás stb.)

  5. Az évkönyv és az intézményi hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra. A kollégium a tematikus lapokat támogatja.

  6. Azok a folyóiratok, amelyeknek sem lapkereskedelmi sem postai előfizetési terjesztése nincs, legfeljebb 500 példányszámig kaphatnak támogatást. Amennyiben az adatlap 4.2.2. pontjában nem szerepeltet várható bevételt, azt úgy tekintjük, hogy csak a meghatározott (500) példányszámig kaphat támogatást.

  7. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások között összesítve kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a pályázat témájának részletes leírásában (kollégium megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.

  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet.

  A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

  A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére történő áttérését.

  A támogatott folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely az NKA honlapjáról letölthető.

  A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

  a) szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó) és járulékai,
  b) szerkesztői honorárium és járulékai,
  c) szerzői jogdíjak,
  d) fordítói, lektorálási honorárium és járulékai,
  e) nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
  • kiadványszerkesztés, tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,

  f) nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

  Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el!
  A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

  Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

  A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

  A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

  II. Internetes folyóiratok

  A pályázathoz csatolnia kell:

  • igazolást az internetes folyóirat nyilvántartásba-vételéről (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság),
  • a folyóirat hozzáférhető web-címét,
  • a honlapról készült utolsó printeket,
  • a folyóirat-betétlapot, amelynek minden sorát kötelező kitölteni a betétlaphoz tartozó kitöltési útmutató alapján.
  1. A folyóirat kiadója csak a tematikájának, szakterületének megfelelő szakmai kollégiumhoz nyújthat be pályázatot. Az NKA Bizottsága konkrétan meghatározza, hogy az adott folyóirat mely kollégiumnál/kollégiumoknál szerepel (lásd melléklet).
  2. A jelentős költségnövekedést (több mint 10% a 2011. évi várható adatokhoz képest) arányát írásban kell indokolni.
  3. A vegyes támogatású folyóiratok esetében, amennyiben a pályázó több szakmai kollégiumhoz is nyújt be pályázatot, úgy a pályázati adatlap 4. pont bevételek rovat 4.2.3. pont egyéb igényelt támogatások között összesítve kell feltüntetni az NKA egyéb kollégiumától igényelt támogatást. Az ebben a sorban feltüntetett összegeket a pályázat témájának részletes leírásában (kollégium megnevezése, igényelt összeg) kell jeleznie.

  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségeire lehet.

  A kollégium az igényelt támogatási összeget a körülmények figyelembevételével csökkentheti.

  A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

  • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó) és járulékai,
  • szerkesztői honorárium és járulékai,
  • szerzői jogdíjak,
  • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai,
  • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • korrektúra,
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás).
 • Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el!

  A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

  A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

  A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2011. évi folyóirat megjelentetéséről szóló szakmai beszámoló benyújtása és a pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

  A pályázatok 1 eredeti példányban
  2011. október 10-ig beérkezően
  nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
  (H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
  A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

  Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.