palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA pályázat-Képzőművészeti kollégium pályázati felhívása

nka_palyazatA Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2010. január 1.–2010. december 31. terjedő időszakra az alábbi témakörökben: Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására.

A kiosztható keret teljes összege: 50 millió Ft

Altéma kódszáma: 1602
Az altémára felsőoktatási hallgatói jogviszonyban állók nem pályázhatnak! (Kivétel a költségtérítéses DLA képzésben résztvevők.)
Akik 2009-ben Derkovics Gyula, illetve Pécsi József ösztöndíjban részesültek, azok sem adhatnak be pályázatot!

Pályázni lehet:
a) maximum 500 000 Ft-ra/év
b) kiemelt támogatás havi 200 000 Ft-ra (2 400 000 Ft/év)
Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 5 fő nyerheti el.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni. Egyik nem zárja ki a másikat.

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

  • részletes munkaterv, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt műalkotások műfaját és körülbelüli mennyiségét, valamint lehetőség szerint a munkatervhez kapcsolódó vizuális terveit,
  • külön csatolt szakmai életrajz (nem elegendő a katalógusban található!),
  • a pályázó utóbbi 2 évben készült alkotásainak reprodukcióit vagy katalógusát.

A kollégium a bírálatnál előnyben részesíti:
1) a folyamatos, magas szintű alkotói tevékenységet,
2) a művészeti életben való aktív részvételt,
3) a vállalt feladat megvalósításának realitását.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek az elkészült új mű (művek) – papír alapú – dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.
A kollégium nem ír elő kötelező önrészt, sem nevezési díjat.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (a portfolió kivételével) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. szeptember 4-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA