palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA pályázat-Táncművészeti kollégium pályázati felhívása

nka_palyazatA Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2009. november 1. és 2010. június 30. között megvalósuló, magas művészeti szakmai színvonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni.

1. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) új produkcióik megvalósítására.
Altéma kódszáma: 1517

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

A 2009. április 8-i döntésen nyertes pályázók nem nyújthatnak be pályázatot.
Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciójukkal kísérleti jellegű, új értékeket kíván felmutatni,
 • produkciói alkotói és előadói sikerrel szerepelt hazai és külföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

Támogatás igényelhető:
•    tiszteletdíjra,
•    jelmezre, díszletre, kellékre,
•    fény-, hang-, látványtervezésre,
•    bérleti díjra,
•    promócióra,
•    jogdíjra.
Az igényelhető maximum támogatási összeg pályázatonként: 1,2 millió forint.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó, valamint a megpályázott program résztvevőinek szakmai életrajzát,
 • referenciákat,
 • szinopszist, maximum 1-3 oldal terjedelemben
 • befogadó nyilatkozatot.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót létrehozó intézmény, szervezet rendelkezik saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhelyén kívánja bemutatni. Az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.
Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 14 millió forint.

2. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) már bemutatott produkcióinak forgalmazására.

Altéma kódszáma: 1518

Az adott produkcióra vagy a befogadó hely, vagy az azt bemutató művészek, művészeti együttesek pályázhatnak.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki, és külföldi előadást élt meg,
 • referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések)
 • a produkció további tervezett előadásai és azok helyszínei.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra.

A pályázathoz csatolni kell:
•    Hivatalos felkérést, vagy visszaigazolást.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.
Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 8 millió forint.

3. Hazai hivatásos táncművész együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója), szólisták, szakemberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére.

Altéma kódszáma: 1503

Támogatás igényelhető:

 • szállásra,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • belépőjegyre,
 • standbérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját.
 • verseny esetén rövid ismertetőt kérünk annak tematikájáról

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.
Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint

4. Hivatásos, független, alternatív művészek, művészeti együttesek (nem önálló jogi személy esetében, annak fenntartója) táncműveinek felújítására, amelyek bemutatása legalább 3 évvel megelőzte a felújítás tervezett időpontját.

Altéma kódszáma: 1536

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • produkciói nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékűek;
 • produkciói alkotói és előadói sikerrel szerepeltek hazai és/vagy külföldi fesztiválon;
 • versenyen vagy egyéb megmérettetéseken már részt vettek.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • jelmezre, díszletre, kellékre,
 • vendégművész szállás-, és útiköltségére,
 • terembérleti díjra,
 • kölcsönzési díjra,
 • jogdíjra.

A támogatást kizárólag a felújított mű bemutatójáig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.
A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.
Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint

5. Alkotói támogatás tánctudományi kutatások (történeti, elméleti munkák) megvalósítására

Altéma kódszáma: 1502

A pályázónak csatolnia kell a megírandó munkájának részletes szinopszisát és kutatási tervét (max. 5 oldal).
A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt munka megírásához legfeljebb 6 hónapos időtartamra havi 70 000 Ft alkotói támogatást biztosít.
A pályázónak a munka végeztével szakmai beszámolóként kutatási anyagának egy példányát be kell nyújtania.
Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat.
Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint

6. Táncművészeti rövidfilmek (5-10 perc) elkészítésére

Altéma kódszáma: 1537

Pályázatot koreográfusok és rendezők, mint magánszemélyek nyújthatnak be.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • hivatásos filmes szakemberrel közösen valósítják meg a pályázatban szereplő film elkészítését

A pályázathoz csatolni kell:

 • szinopszist,
 • a mű címét,
 • vázlatos story board-ot, amiből következtetni lehet a film képi világára,
 • a művész szakmai önéletrajzát,
 • a tervezett közreműködők névsorát.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb 800 000 Ft lehet.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra,
 • utazási költségre,
 • szállítási költségre,
 • nyersanyagköltségre,
 • laborköltségre
 • technikai eszközök bérleti díjára
 • forgatási költségekre

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.
A szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a kész film egy kópiáját DVD-n.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3,2 millió forint

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. szeptember 11-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA