palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA pályázat-Iparművészeti Szakmai Kollégium felhívása

nka_palyazatAz Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2009. szeptember 15.–2010. július 30. között megvalósuló programokra. A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.Pályázni az alábbi témakörökre lehet: 1) Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra, 2) A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására, 3) Nemzetközileg elismert külföldön élő iparművészek meghívására, 4) monográfiák, tanulmányok kiadására, 5) a kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására és 6) technikai- technológiai eszközfejlesztésre.

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra

Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek és annak nemzetközi vonatkozásait elemző, népszerűsítő
•    monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
•    a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be
•    művészettörténész,
•    művészeti író,
•    iparművész.
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérni.
A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személyiség, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.(Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő!)

A kollégium max. 15 személyt támogat a vállalt téma megírásában 500 000 forinttal.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. A monográfia szinopszisa hogyan tükrözi a téma megismerését? (Fotók, életkori adatok)
2. A korszak irányzatainak elemzése az alkotások tükrében.
3. A művészek és a közönség kapcsolata.
A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a lektorált kézirat (lektori véleménnyel) egy példányát becsatolni.

2. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:
•    a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási szerződést,
•    a kiállító művészek névsorát,
•    a kiállítás pontos helyét, időpontját,
•    a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.
Támogatás kérhető: útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

A témára felosztható keret max. 15 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?
Elszámoláshoz a támogatott eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

3. Nemzetközileg elismert külföldön élő iparművészek meghívására

Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:
•    a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
•    a meghívott személy (személyek) szakmai életrajzát,
•    az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető: úti-és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.

A témára felosztható  keret max. 5 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Milyen a meghívandó személy szakmai elismertsége?
2. Milyen a külföldi művész magyarországi prognosztizált hatása?
Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

4. Monográfiák, tanulmányok kiadására

Altéma kódszáma: 1712

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium által monográfiákra, tanulmányokra kiírt nyertes pályázatok közül, a kollégium az alábbi kész kéziratok kiadására pályázatot hirdet könyvkiadók részére. (Az alapító okiratban a kiadói tevékenységnek szerepelnie kell. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyek iparművészeti kiadványokkal foglalkoznak!)

Kiadásra szánt kéziratok (megtekinthetők az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiumnál 2009. augusztus 21–31 között):
•    Prohászka Margit: Volt egyszer egy Latex… Nyüstös lakástextil-tervezés a 20 század második felében
•    Tasnádi Attila: Vásárhelyi János bútortervező pályaképe
•    Finta László: IKARUS story 2.
Támogatás igényelhető:
•    nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre
A pályázathoz a  teljes kivitelezési tervet mellékelni kell.
A kollégium bírálati szempontjai:
1. Milyen a kiadvány tervezett kivitelezése?
2. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága?

A témára felosztható keret max. 12 millió Ft
Elszámoláshoz a kiadványt csatolni  kell.

5. A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására

Altéma kódszáma: 1709

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok fenntartói  nyújthatnak be.

Támogatás kérhető: vásárlásra

A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt művek fotódokumentációját és műleírását be kell nyújtani – az alkotó nevének, a mű címének és ajánlati árának megjelölésével.
A témára felosztható keret max. 18 millió Ft.
Elszámoláshoz a megvásárolt alkotás vásárlási bizonylatának másolatát mellékelni kell.

6. Technikai- technológiai eszközfejlesztésre

Altéma kódszáma: 1705

Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be.

Támogatás kérhető:
•    korszerű technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására.
A pályázathoz árajánlatot kell csatolni a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról.
A pályázóknak 30% önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz kell csatolni.

A témára felosztható keret max. 10 millió Ft.

Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.
Ennél a pontnál rezsi nem számolható el.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő jogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. szeptember 18-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA