palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA pályázat-Népművészeti Szakmai Kollégium felhívása

nka_palyazat

A Nemzeti Kultúrális Alapprogram meghírdette Népművészeti Szakmai Kollégiumát az alábbi témakörökben: (1) Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére és (2) Népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható, 2010. augusztus 31-ig nyomtatott formában megjelenő kiadványokra.

1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.

A pályázat megvalósításának határideje: 2010. április  16–2010. augusztus 31-ig.

Altéma kódszáma: 1907

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

Pályázhatnak:

  1. a népművészettel foglalkozó országos hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények (Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Táncház Egyesület, Vass Lajos Népzenei Szövetség, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség, Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyarországi Folklórfesztiválok Szövetsége),
  2. a népművészettel foglalkozó regionális és megyei hatókörű szakmai társadalmi szervezetek és intézmények,
  3. az 1. és 2. pontba nem sorolható, népművészettel foglalkozó egyéb magyarországi- és határon túli egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, és intézmények, akiknek pályázatukhoz mellékelniük kell az 1. pontban felsorolt országos hatókörű szakmai, társadalmi szervezetek egyikének véleményét a megvalósítani kívánt program tervezetéről. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

Magánszemély nem pályázhat.

Az altéma támogatásának keretösszege: 40 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
•    megbízási díjak – előadók, oktatók, technikai szolgáltatók – járulékok nélkül,
•    tiszteletdíj számlás kifizetése,
•    utazási költség,
•    szállítási költség,
•    szállásköltség – csak az előadók, szervezők és VIP-vendégek részére,
•    bérleti díj,
•    reklám- és propagandaköltség,
•    csoportos étkeztetés – jogcímre maximum az igényelt összes támogatás 10%-a kérhető,
•    szakmai anyagköltség.

A pályázathoz mellékelni kell a szakmai rendezvény, konferencia, fesztivál, kiállítás részletes szakmai programját, ezen belül:
•    a közreműködők és az előadók felsorolását,
•    a résztvevők tervezett számát,
•    az eseményen résztvevők célcsoportját,
•    a részletes, rendezvényenkénti költségvetést,
•    a pályázó társadalmi szervezet vagy intézmény hatókörére vonatkozó nyilatkozatot,
•    a megvalósításhoz szükséges 10%-os önrész igazolását (önrész nyilatkozatot).
A kollégium bírálati szempontjai:
o    a pályázat szakmai tartalma,
o    a tervezett esemény hazai és/vagy nemzetközi jelentősége,
o    a benyújtott költségvetés megalapozottsága.
A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!
Amennyiben a benyújtott pályázat a kiírásban részletezett feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a pályázat érvénytelen!
Elszámolni az önrésszel együtt kell, a megítélt támogatás arányában.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint a médiában megjelent közlemények másolatát.

2. Népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható, 2010. augusztus 31-ig nyomtatott formában megjelenő kiadványokra.

Altéma kódszáma: 1912

Pályázatot csak kiadók nyújthatnak be!
Másodkiadásra nem lehet pályázni!
A már megjelent művek újrakiadását a kollégium nem támogatja!

Az altéma támogatásának keretösszege: 20 millió Ft.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
•    szerzői (írói, illusztrátori, fotó) honorárium,
•    szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
•    nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
o    szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
o    kiadványszerkesztés, tördelés,
o    képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
o    korrektúra,
•    nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A pályázathoz mellékelni kell:
•    a kéziratot,
•    egy maximum 3 oldalas szinopszist,
•    a szerzővel kötött megállapodást,
•    két nyomdai árajánlatot,
•    a kész mű terjesztésének tervezetét.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt. Ha a pályázó az indoklást elmulasztja, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.
A pályázat 2009. augusztus 31-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Forrás: NKA