palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Művészeti és kulturális folyóiratok működési támogatása

Pályázati felhívás az innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű,magyarországi országos vagy regionális szereppel rendelkező online és/vagy nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális és kritikai sajtótermékek kiadásának és a kiadók működésének támogatására.

Pályázat kódszáma: FMT-SN-2023

A Felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 200.000.000,- Ft.
A támogatási intenzitás: 100 %

A felhívás keretében nyújtott támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás.
A felhívás keretében az igényelhető támogatás: 3.000.000,- Ft – 15.000.000,- Ft

A felhívás keretében a megítélt támogatás 100%-a előleg formájában kerül átutalásra a támogatói okirat hatálybalépését követő legfeljebb 30 naptári napon belül.

Jogosultak köre
Jelen Felhívás keretében pályázatot nyújthat be az a magyarországi székhelyű jogi személy, amely a pályázatban feltüntetett magyar nyelvű online és/vagy nyomtatott sajtótermék bejegyzett kiadója a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál és/vagy annak jogelődjénél.
Azon kiadók nyújthatnak be pályázatot, amelyek a pályázat benyújtása előtti évben már rendelkeznek a folyóirat kapcsán megjelent lapszámmal.
A Felhívás keretében konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

Támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében azon 2.1 pontban meghatározott jogi személyek által kiadott online és/vagy nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai sajtótermék működéséhez, kiadásához kapcsolódó tevékenységek támogathatók, amelyek online és/vagy nyomtatott formában megjelent cikkeinek legalább 75%-a magyar nyelvű. A Pályázat benyújtásának feltétele a Pályázó erre vonatkozó nyilatkozatának megtétele.
Egy pályázatban kizárólag egy folyóiratra lehet támogatást igényelni.
Egy Pályázó egy adott folyóirattal kapcsolatban kizárólag egy pályázatot nyújthat be és a Pályázó összességében legfeljebb 2, azaz kettő pályázatra (folyóiratra) nyerhet támogatást a Felhívás keretében.

Elszámolható költségek
A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetőek és számolhatóak el:

Személyi jellegű költségek:
• Alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos személyi jellegű költségek,
• Bérszámfejtésre kerülő, megbízási szerződés szerinti bruttó díj és járulékai,
• Munkaadót terhelő adók és járulékok,
• Tiszteletdíj vagy honorárium (számfejtett és járulékai),
• Kiküldetéssel kapcsolatos személyi jellegű költségek (napidíj és gépkocsi költségtérítés az adómentesen adható mértékéig).

Dologi kiadások:
Anyagköltség:
• Anyagköltség, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése
• Szervezet saját, vagy általa tartós használatba vett gépjárművébe vásárolt üzemanyag
• Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószerek)

Szolgáltatási kiadások:
• Tiszteletdíj vagy honorárium (számla ellenében)
• Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta, stb.)
• Informatikai, rendszerüzemeltetési szolgáltatások, honlapfejlesztés díja (ez utóbbi esetben dokumentálni szükséges a fejlesztés előtti és utáni állapotot és azt a záró elszámolásban csatolni szükséges az elszámoláshoz)
• Média- és reklámkiadások (reklámanyagok)
• Nyomdaköltség (folyóiratkiadás költsége)
• Bérleti díjak (helyszín-, gépkocsi- vagy egyéb eszköz bérlése)
• Szállítási, fuvarozási szolgáltatások
• Pénzügyi, biztosítás és szakértői tanácsadói szolgáltatások díja (pl. könyvelő)
• Banki költségek
• Kiküldetéssel kapcsolatos nem személyi jellegű kifizetések
• Szállásköltség
• Rendezvényszervezési költségek
• Egyéb szolgáltatási költségek

Beruházási kiadások (az igényelt támogatás maximum 10%-ig):
• Infokommunikációs és számítástechnikai eszközök
• Számítástechnikai szoftverek vásárlása és előfizetése
• Irodai berendezési eszközök
• Egyéb eszközök vásárlása, előállítása

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023.07.01.-2024.06.30

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtására 2023.07.11-től 2023.08.31-ig van lehetőség.

Tájékoztatáskérés módja
A Felhívással kapcsolatban további információ, felvilágosítás munkaidőben hétfő-szerda-péntek 8:00-12:00 óra között, kedd-csütörtök 12:00-16:00 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Tel.: +36 30 129-2446
E-mail: tamogatas@petofiugynokseg.hu