palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítésére, turnék és fellépések megvalósításának támogatására

A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program pályázata induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítésére, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítására.

Altéma kódszáma: 779144/170

Pályázati cél: Induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítése, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítása.

A pályázat célja, hogy ösztönözze és támogassa azoknak az induló és kezdő zenekaroknak, előadóknak az első lépéseit, akiknek a produkciói színvonala alapján feltételezhető, hogy gazdagítják a magyar könnyűzenei kultúrát és számíthatnak a közönség érdeklődésére. A Hangfoglaló Program további alprogramjaival együtt komplex támogatási rendszerben kívánja segíteni az alkotókat tehetségük kibontakoztatásában és szakmai fejlődésükben.

Támogatott pályázat megvalósítása során, a támogatási összeg terhére az alábbi céloknak kell megvalósulniuk:

 • a kedvezményezett – a pályázati cél elérése érdekében – köteles a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium által kijelölt mentorral együttműködni,
 • minimum öt, korábban még stúdióban nem rögzített saját zeneszám, minőségi, profi hangstúdióban történő felvétele, rögzítése, amiket a kedvezményezettnek meg kell küldenie elektronikus úton a Hangfoglaló Programirodának,
 • minimum egy, újonnan rögzített saját dalhoz kapcsolódó, profi technikával és szakemberekkel rögzített, minőségi videoklip felvétele, elkészítése, amit a kedvezményezettnek a videoklip elkészülte után meg kell küldenie elektronikus úton a Hangfoglaló Programirodának,
 • a kedvezményezett előadó vagy zenekar promóciós portfóliójának elkészítése (fotó, logó, sajtóanyagok, alaphirdetési eszközök – komplex kiajánló anyag, amely magában foglalja az előadó/zenekar bemutatkozó anyagait: fotó, videó, hangzóanyag, rövid leírását és elérhetőségeit),
 • pályázó előadó vagy zenekar webes felületének folyamatos működtetése minimum a program megvalósításának végéig,
 • az elkészült hanganyagok minimum 20 példányban való megjelentetése hanghordozón amiből 1 példányt a szakmai beszámolóhoz az NKTK NKA Elszámoltatási és Ellenőrzési Osztályára postai úton be kell nyújtani (1389 Budapest, Postafiók 128.), 3 példányt pedig a Hangfoglaló Programirodának kell átadni.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatott pályázat esetében a pályázó – a pályázati cél elérése érdekében – köteles a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium által kijelölt mentorral együttműködni. A mentor tiszteletdíjaként pályázatonként egységesen  nettó 250.000 Ft + 27 % Áfa-t (azaz bruttó 317.500,- Ft-ot) kell igényelni. A mentori tiszteletdíjat a mentor, vagy a mentor képviseletében eljáró vállalkozás vagy szervezet által kiállított számla ellenében kell a kedvezményezettnek kifizetnie. A mentor tiszteletdíja legkorábban a megvalósítási határidő lejárta előtt 30 nappal fizethető ki.

A pályázó előadó, zenekar saját közreműködői tiszteletdíjára támogatás nem igényelhető, azt a Kollégium nem támogatja.

A támogatás nem használható fel hangszerek és technikai eszközök beszerzésére, ilyen tételek tervezése a költségvetésben nem megengedett.

A pályázat mellékletét képező hang- és képanyag alapján a Kollégium előszűrést végez, az alábbi három fő kategória szerint:

 • hangszerekkel, élőben előadott pop/rock/metal
 • elektronikus zene/hip-hop/trap
 • jazz

Az előszűrésen megfelelő pályázók élő, színpadi meghallgatáson vesznek részt, amelyre Budapesten kerül sor. A meghallgatás pontos idejéről, helyszínéről a pályázók legalább 7 nappal korábban értesítést kapnak. A meghallgatáson való részvétel a sikeres pályázat feltétele. A meghallgatáson a Hangfoglaló Program Kollégium által felkért – a magyar zenei élet képviselőiből álló – zsűri értékeli a produkciókat, és tesz javaslatot a Kollégiumnak a Hangfoglaló Program által a 2023/2024-es évadban támogatandó előadókra, zenekarokra.
A beküldött hang- és képanyagok közül legalább egynek színpadi fellépés közben kell mutatnia az előadót/zenekart.
A Kollégium kizárólag művészi értékkel bíró, saját szerzeményeket és élőzenét játszó formációkat támogat.
Jelen pályázaton nyertes pályázók a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium 2023/2024-es évadra kiírt további felhívásaira nem nyújthatnak be pályázatot.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 4.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre:
Olyan induló és kezdő előadók, zenekarok, akik:

 • legfeljebb 1, nem szerzői kiadású nagylemezzel (minimum 8 dal egy adathordozón) rendelkeznek,
 • maximum 2 olyan dallal rendelkeznek, amelyet országos lefedettségű rádió több mint 5 alkalommal játszott a pályázat megjelenését megelőző 12 hónapban.
 • A pályázatot a fenti szakmai kritériumoknak megfelelő zenekarok és előadók, illetve a képviseletükben eljáró jogi vagy természetes személyek nyújthatják be. Nem önálló jogi személy zenekarok képviselőjük útján pályázhatnak.

Formációk esetén: a Pályázók köre bekezdésben leírt valamennyi feltételnek a tagok (illetve a tagok korábbi formációinak) több, mint 50%-ánál teljesülnie kell. Alacsonyabb mértékű teljesülés esetén a formáció (annak képviselője) nem nyújthat be pályázatot.

Előadónként, zenekaronként azonos formációval csak 1 pályázat nyújtható be.

Sikeres pályázat esetén a pályázatban megjelölt felállású formáció összetételében, a pályázat végrehajtásának időszakában maximum 50%-os változás állhat be. Ennél nagyobb arányú változás esetén a pályázat végrehajtása sikertelen. Ugyancsak felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatban megadott formációnak és az úgynevezett meghallgatáson résztvevő formációnak azonosnak kell lennie.

A pályázat lebonyolításában a Támogató megbízásából a Hangfoglaló Programiroda közreműködik. Pályázó vállalja, hogy az esetleges élő meghallgatáson részt vesz, annak előkészítése során a Hangfoglaló Programirodával együttműködik, amelynek munkatársai a hanganyagok alapján történő előszűrés, illetve a meghallgatás lebonyolításának érdekében a pályázat szakmai tartalmát megismerhetik, pályázóval kapcsolatba léphetnek. A nyertes pályázó vállalja, hogy a támogatott tevékenység megvalósítása során Hangfoglaló Programirodával folyamatosan együttműködik.

A magánszemélyként pályázók

 • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást,
 • a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek,
 • önmaga számára sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat nem fizethet és nem számolhat el.
 • az a pályázó, aki magánszemélyként nyújtotta be a pályázatát (az adott pályázat keretein belül), nem módosíthatja a státuszát az elszámolás miatt egyéni vállalkozóra és fordítva sem.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2023. december 1.– 2024. december 31.

Finanszírozás módja: A támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerül sor.

Nevezési díj összege: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% Áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • mentor tiszteletdíja (kötelező igényelni, összege nettó 250.000 Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 317.500,- Ft), A mentor tiszteletdíja legkorábban a megvalósítási határidő lejárta előtt 30 nappal fizethető ki.
 • előadói tiszteletdíj (pl. vendégzenész, vendégénekes; a pályázó formációban résztvevő előadó tiszteletdíjára támogatás nem igényelhető),
 • fotós tiszteletdíja,
 • hangmérnök tiszteletdíja,
 • producer tiszteletdíja,
 • technikai közreműködők tiszteletdíja,
 • szerzői jogdíj(ak),
 • stúdióköltség és utómunka,
 • kép- és hanghordozók gyártási, anyag- és csomagolási költségei,
 • reklám-, PR- és marketingköltségek,
 • nyomdai előkészítés(i) munkák,
 • nyomdaköltség,
 • képfelvétel készítés és utómunka,
 • grafikai tervezés,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • terembérleti díj,
 • helyszínbérleti díj,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • színpadtechnika bérleti díja,
 • hangtechnikai szolgáltatás,
 • fénytechnikai szolgáltatás,
 • vetítéstechnikai szolgáltatás,
 • installációs költség.

A Kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat, ezért a jogcímre vonatkozó módosítási kérelem elutasításra kerül.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 • induló és kezdő előadók, zenekarok támogatásához kapcsolódó betétlap, (Kérjük a betétlapot elektronikus formában kitölteni, és pdf konvertáló programmal elkészíteni a pdf állományt. Ehhez segítség az NKA portálján a Dokumentumok kezelése bekezdésnél található: https://nka.hu/technikai-ajanlas/. Kérjük, hogy a szkenneléses pdf állomány készítést mellőzzék, mert a betétlapban feltüntetett hivatkozás/link közvetlenül nem nyitható meg.),
 • a HP induló és kezdő előadók, zenekarok támogatásához kapcsolódó pályázói nyilatkozat,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó jogosult képviselni a zenekart,
 • a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 • a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 • nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás és adatlap

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2023. augusztus 31-én éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 550-2603-as számon kaphatnak.