palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására

Pályázat a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására. A pályázat 5000  fő alatti településeken működő civil szervezetek ingatlanberuházásait, felújításait, gépjárműbeszerzését, eszközbeszerzését és programszervezését támogatja.

A pályázati kiírás kódszáma: FCA-KP-1-2023

Pályázati kategóriák

 • FCA–KP–1–2023/1 – Civil szervezetek, ingatlanberuházási, felújítási támogatása
 • FCA–KP–1–2023/2 – Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása
 • FCA–KP–1–2023/3 – Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
 • FCA–KP–1–2023/4 – Civil szervezetek programszervezési támogatása

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében és kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A rendelkezésre álló forrás összege: 1 000 000 000 Ft

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke:

 • FCA–KP–1–2023/1 – Ingatlanberuházási, felújítási támogatás: 7 000 000 Ft
 • FCA–KP–1–2023/2 – Gépjárműbeszerzési támogatás: 7 000 000 Ft
 • FCA–KP–1–2023/3 – Eszközbeszerzési támogatás : 2 000 000 Ft
 • FCA–KP–1–2023/4 – Programszervezési támogatás: 2 000 000 Ft

A támogatható tevékenységek

Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2023/1)

 • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanfelújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
  Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2023/3)

 • Meglévő jármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.

Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2023/4)

 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

A támogatott tevékenység időtartama: 2023. augusztus 1. – 2024. december 31

Fenntartási kötelezettség
Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett,
b) amely rendelkezik a 2022. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
c) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2023. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Letölthető dokumentum

Magyar Falu Program pályázati kiírás FCA-KP-1-2023 (pdf)
Magyar Falu Program pályázati útmutató FCA-KP-1-2023 (pdf)

A pályázat benyújtásának határideje:  2023. augusztus 1. 11 óra 00 perc – 2023. augusztus 31. 14 óra 00 perc

A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 896 0630 telefonszámon, az fca@bgazrt.hu e-mail címen, valamint a mindenkori Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokos szervezetektől kaphatnak.

Pályázni szeretnék!